Vilniaus Gedimino technikos universitetas - 2015 metai

Redakcijos kolegija:

prof. dr. Donatas Čygas, vyriausiasis redaktorius; prof. habil. dr. Antanas Čenys; prof. dr. Alfonsas Daniūnas; prof. dr. Romualdas Kliukas; doc. dr. Arūnas Komka; prof. dr. Alfredas Laurinavičius; doc. dr. Asta Radzevičienė.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslinis informacinis leidinys

Quantity

Description

Pagrindinius strateginius Vilniaus Gedimino technikos universiteto veiklos prioritetus iki 2020 m. apibrėžia 2014–2020 metų VGTU plėtros strategija. Pagrindinės strategijoje įtvirtintos veiklos plėtojimo kryptys – kvalifikuotų, konkurencingų specialistų rengimas, tarptautinio lygio mokslinių tyrimų vykdymas siekiant lyderystės Baltijos šalyse pagal prioritetines kryptis, inovacijų plėtra prisidedant prie darnaus šalies ir regiono vystymosi.

2015 m. Vilniaus Gedimino technikos universitete studijavo 10,5 tūkstančio studentų, baigė beveik 2400 absolventų, pagal įstojusiųjų skaičių buvome antri šalyje, gerokai padidinome atvykusių studijuoti asmenų iš užsienio šalių skaičių, kuris kartu su mainų studentais siekė 950, pagerinome pasiekimus daugelyje mokslinės veiklos sričių, per paskutinius penkerius metus dvigubai padidėjo publikacijų skaičius užsienio mokslo žurnaluose, referuojamuose Tomson Reuters Web of Science duomenų bazėse ir turinčiuose citavimo indeksą, sėkmingai plėtojama universiteto infrastruktūra, stiprėjo ryšys su socialiniais partneriais, švietėjiškas darbas su moksleiviais, baigta diegti ir sertifikuota kokybės vadybos sistema.

Sėkmingą universiteto veiklą charakterizuoja ir reitingai. Pasauliniame „U-Multirank“ reitinge tarp 14 Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų VGTU surinko daugiausiai aukščiausių įvertinimų. Tarptautiniame universitetų instituciniame reitinge „2015–2016 QS World University Rankings“ VGTU keletą metų iš eilės išlaiko stabilią poziciją. Pagal daugelį kriterijų, kuriais remiantis sudaromas universiteto balas, pasiekta geresnių rezultatų nei 2014 m. Pagal kryptis (QS World University Rankings by Subject) VGTU užima 51–100 vietą architektūros kryptyje, o civilinės inžinerijos ir statinių konstrukcijų kryptyje – 101–150 vietą. Tarp šių krypčių geriausiųjų nepateko daugiau nė vienas universitetas iš Baltijos šalių. Tai dar kartą patvirtina, kad universiteto veikla plėtojama sėkmingai.

Svarbiausias universiteto turtas – talentingi žmonės. Norėčiau padėkoti visai universiteto bendruomenei – mokslininkams, dėstytojams, darbuotojams – už nuoširdų darbą ir pasiektus rezultatus, o studentams – už norą siekti žinių.

Vilniaus Gedimino technikos universitetas stovi ant tvirto pagrindo ir turi stiprų potencialą kurti tvarią ateitį

Book details

Data sheet

Year:
2016
Dimensions:
205×290
Pages:
139 p.
Cover:
Softcover
Language:
Lithuanian
ISSN:
1392-1436
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook