Cemento tipo, užpildų ir oro kiekio mišinyje įtaka betono atsparumui ugniai

Vytautas Jocius

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Betono atsparumas ugniai yra svarbus veiksnys pastatų konstrukcijų gaisrinei saugai, kuri apibrėžiama remiantis šiais kriterijais: R – geba atlaikyti konstrukcijų apkrovas, E – atitikti (tenkinti) vientisumo ir I – izoliavimo charakteristikas nustatytą laiką gaisro metu. Šiuo metu projektuojant gelžbetoninių konstrukcijų atsparumą ugniai yra atsižvelgiama į apsauginio sluoksnio iki armatūros storį, tačiau nevertinamos betono, iš kurio pagaminta konstrukcija, eksploatacinės savybės ir sudedamosios dalys: cemento sudėtis, užpildo charakteristikos ir betone esantis oro kiekis.

Atlikta nemažai mokslinių tyrimų vertinant padarytą gaisro žalą konstrukcijoms iš cementinio betono. Tačiau, mažai dėmesio skiriama betono sudėtinių dalių įtakai – cemento, užpildų bei cheminių įmaišų, turinčių skirtingą įtaką betono savybėms. Betonas yra daugiakomponentis kompozitas, kurio struktūra yra sudėtinga, o veikiant gaisrui betone vyksta daug procesų – nuo šilumos perdavimo, vandens garų migracijos iki įvairių cheminių junginių skilimų. Šiame darbe atliktuose tyrimuose sprendžiamas pagrindinis uždavinys – ištirti cemento tipo, užpildų bei oro kiekio įtaką cementinio betono atsparumui ugniai.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas literatūros analizei betoninių bei gelžbetoninių konstrukcijų atsparumo ugniai klausimais. Skyriaus pabaigoje pateikiamos išvados ir formuluojami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje aprašytos tyrimams naudotos medžiagos ir atliktų tyrimų metodikos bei naudota įranga. Trečiajame skyriuje pateikti betono destrukcinių procesų tyrimai aukštose temperatūrose bei skirtingų cementų, įvairių užpildų ir oro kiekio betono mišinyje įtakos betono atsparumui ugniai tyrimų rezultatai. Darbo pabaigoje suformuluotos bendrosios išvados.

Disertacijos tema paskelbti 3 moksliniai straipsniai ir perskaityti 5 pranešimai Lietuvos bei kitų šalių konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2017-044-S

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2017
ISBN:
978-609-476-042-6
Leidyklos nr.:
2017-044-S
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
138 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e