Daugiakriterė sprendimų paramos ir rekomendacijų sistema sveikam ir saugiam būstui užstatytoje aplinkoje vertinti

Ieva Ubartė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamos sveiko ir saugaus būsto problemos. Tyrimų objektas – sveikas ir saugus būstas, kurį veikia makro, mezo ir mikro aplinkos veiksniai. Pagrindinis disertacijos tikslas – pasiūlyti sveiko ir saugaus būsto vertinimo metodologiją, atsižvelgiant į darnios plėtros principus, ir sukurti sveiko ir saugaus būsto daugiakriterio vertinimo sprendimų paramos ir rekomendacijų sistemą, kuri nustatytų būsto sveikumo klasę, atsižvelgiant į kylančias grėsmes, ir teiktų rekomendacijas vartotojui, kaip mažinti šių pavojų riziką.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pateikiamas autorės mokslinių publikacijų disertacijos tema sąrašas.

Pirmajame skyriuje apžvelgiama darnios užstatytos aplinkos 1998–2015 metų literatūros analizė, būsto poveikio sveikatai ir saugumui apžvalga, sveiko ir saugaus būsto samprata Lietuvoje ir užsienyje, sveiko ir saugaus būsto vertinimo analizė makro, mezo ir mikro lygmenyse. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame disertacijos skyriuje pateikiamos sudarytos sveiko ir saugaus būsto vertinimo makro (miesto), mezo (seniūnijos) ir mikro (būsto) lygmenyse rodiklių sistemos bei daugiakriterių metodų parinkimas makro, mezo ir mikro aplinkai analizuoti.

Trečiajame skyriuje sudarytas sveiko ir saugaus būsto koncepcinis vertinimo atsižvelgiant į darnią užstatytos aplinkos plėtrą. Atliktas Vilniaus miesto vertinimas Europos miestų kontekste taikant COPRAS ir INVAR metodus (makro lygmuo), Vilniaus miesto seniūnijų vertinimas taikant COPRAS, SAW, 
TOPSIS, EDAS metodus (mezo lygmuo).  Pateikiama sukurta sveiko ir saugaus būsto daugiakriterė vertinimo sprendimų paramos ir rekomendacijų sistema (mikro lygmuo).

Svarbiausi tyrimų rezultatai paskelbti aštuoniose mokslinėse publikacijose ir aptarti keturiose mokslinėse konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.3846/2017-061-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2017
ISBN:
978-609-476-069-3
Leidyklos nr.:
2017-061-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
154 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e