Strypinės armatūros išdėstymo įtaka betoninių elementų deformacijoms ir pleišėjimui

Arvydas Rimkus

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjama strypinės armatūros išdėstymo įtaka betoninių elementų deformacijoms ir pleišėjimui veikiant trumpalaikei apkrovai. Eksperimentiškai tikrinama efektyviojo tempiamojo betono koncepcija bei, atsižvelgiant į armatūros strypų išdėstymą skerspjūvyje, analizuojami elementų pleišėjimo ypatumai. Pateikta 9 lenkiamųjų bei 119 tempiamųjų armuoto betono elementų deformacijų ir pleišėjimo eksperimentinių rezultatų analizė.

Eksperimentiniai sijų pleišėjimo bei deformacijų rezultatai leidžia teigti, kad armatūros strypų išdėstymas skerspjūvyje, neturi reikšmingos įtakos pagrindiniams pleišėjimo parametrams, t. y. plyšio pločiui ir atstumui tarp plyšių, tačiau armatūros strypų sluoksnių skaičius lemia lenkiamąjį sijų standumą.

Disertacijoje pasiūlyta metodika skirta pakraščio efekto (angl. end effect) nustatymui tempiamosiuose elementuose. Eksperimentinio priartėjimo metodika paremta elemento paviršiaus deformacijų matavimo bazės kitimu. Taikant pasiūlytą metodiką nustatyta, kad apsauginio betono sluoksnio storis tiesiogiai proporcingas eksperimentinių armuoto betono elementų rezultatų išsibarstymui.

Siekiant įvertinti armatūros strypų išdėstymo įtaką tempiamųjų elementų deformacijoms bei pleišėjimui, sukurta ir užpatentuota bandymo įranga leidžianti atlikti keletu strypų armuotų elementų tempimo bandymus. Bandymų rezultatai parodė, kad vidutinių ir maksimalių atstumų tarp plyšių dydis nepriklauso nuo armavimo parametrų (armatūros ploto bei strypų išdėstymo), nors norminiuose projektavimo dokumentuose yra aiškiai išreikšta maksimalių atstumų tarp plyšių priklausomybė nuo strypų skersmens ir armavimo koeficiento santykio.

Eksperimentiniai ir skaitinio modeliavimo rezultatai rodo, kad tempiamuose elementuose deformacijos kinta ne tik išilgine elemento kryptimi, bet ir pačiame betono apsauginiame sluoksnyje. Rezultatai patvirtina, kad efektyviojo tempiamojo betono koncepcijos taikomos projektavimo dokumentuose adekvatumas gali būti laikomas priimtinu tik išskirtinais atvejais atsižvelgiant į elementų apkrovimo sąlygas, įtempių ir deformacijų būvį bei nearmuoto betono konfigūraciją.

Disertaciją sudaro trys skyriai – literatūros apžvalga, eksperimentinė dalis bei rezultatų aptarimas. Literatūros apžvalgoje aprašomi veiksniai lemiantys armuotų betoninių elementų deformacijas bei pleišėjimą. Eksperimentinėje darbo dalyje pateikiami lenkiamųjų bei tempiamųjų armuoto betono elementų su 
skirtingai skerspjūviuose išdėstytais armatūros strypais bandymų rezultatai bei trumpa jų analizė. Paskutiniame skyriuje aptariamos parametrai, lemiantys lenkiamųjų bei tempiamųjų armuoto betono elementų eksploatacines savybes. 
Disertacijos tema autorius paskelbė 14 publikacijų (5 iš jų žurnaluose, turinčiose cituojamumo rodiklį, bei 3 – konferencijų medžiagose referuojamose Clarivate Analytics Web of Scienceduomenų bazėse).

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2017-050-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2017
ISBN:
978-609-476-077-8
Leidyklos nr.:
2017-050-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
156 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
anglų
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e