Automobilio rato sąveikos su sniegu ir ledu padengta kelio danga modeliavimas ir eksperimentiniai tyrimai

Andrius Ružinskas

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjama padangos sąveika su sniegu ir ledu padengta kelio danga. Esminis sąveiką apibūdinantis parametras yra padangos ir kelio kontaktiniame paviršiuje veikiančios trinties jėgos, lemiančios automobilio stabilumą ir manevringumą kelyje. Šių jėgų reikšmės labai priklauso nuo aplinkos oro temperatūros ir terpės, esančios tarp padangos ir kelio, parametrų. Darbe tyrinėjama lengvojo automobilio žieminės padangos sąveika su sniegu ir ledu padengta kelio danga ir analizuojami ją lemiantys veiksniai.

Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir šeši priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, pateikiama tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje apžvelgiama mokslinė literatūra disertacijos tema. Nagrinėjamos padangą veikiančios jėgos, kitų autorių atlikti padangų ar jų protektoriaus elementų sąveikos su sniegu ir ledu padengta kelio danga eksperimentiniai tyrimai ir gauti rezultatai, padangos sąveikos su sniego ir ledo sluoksniais matematiniai modeliai ir šių sluoksnių tirpinimo cheminių medžiagų veiksmingumo tyrimų analizė.

Antrajame skyriuje pateikta padangos protektoriaus elementų sąveikos su sniego ir ledo sluoksniais bei šių sluoksnių tirpinimo teorinė analizė.

Trečiajame skyriuje pateiktos eksperimentinių tyrimų metodikos ir naudojama įranga.

Ketvirtajame skyriuje analizuojami ir lyginami matematinio modeliavimo ir eksperimentinių tyrimų rezultatai. Gauti eksperimentiniai rezultatai palyginti su kitų mokslininkų tyrimų rezultatais.

Disertacijos tema paskelbti 6 straipsniai: vienas – straipsnių rinkinyje, įtrauktame į Clarivate Analytics Web of Scienceduomenų bazę, du – recenzuojamame mokslo žurnale, du – tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics duomenų bazėje Proceedings, vienas – tarptautinės konferencijos leidinyje. Disertacijos tema perskaityti 3 pranešimai tarptautinėse konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2018-018-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2018
ISBN:
978-609-476-106-5
Leidyklos nr.:
2018-018-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
140 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e