Įžvalgi investavimo globaliose akcijų rinkose strategija siekiant grąžos tvarumo

Alina Kvietkauskienė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Dėl didėjančių prieinamos informacijos, susijusios su akcijų rinkų ir emitentų veikla, kiekių, sparčiai besiplečiančių akcijų rinkų (didėjanti rinkų kapitalizacija, augantis listinguojamų bendrovių skaičius) ir intensyvėjančių globalizacijos procesų, investuotojams tampa vis sunkiau priimti efektyvius investicinius sprendimus. Dėl šios priežasties konkrečios akcijų rinkos ir jos akcijų parinkimo investiciniam portfeliui formuoti klausimas yra ypač svarbus investuotojams. Nors emitentų finansinių duomenų ir finansų rinkų statistinių duomenų bazės yra labai išsamios ir gali apibūdinti daugybę nagrinėjamo subjekto veiklos požymių, šie duomenys yra ne iki galo panaudojami tvarių investicijų tikslui. Ši problema ir yra sprendžiama disertacijoje – ieškoma būdų, kaip tikslingai pritaikyti ir sujungti dažniausiai pavieniui taikomus akcijų rinkų atrankos, konkrečių akcijų parinkimo ir investicinio portfelio formavimo metodus, taip panaudojant turimus statistinius duomenis įvairaus išsivystymo lygio rinkoms vertinti ir akcijų atrankai, siekiant investicinės grąžos tvarumo.

Disertacinio darbo tikslas – parengti įžvalgios investavimo akcijų rinkose strategijos įgyvendinimo metodiką, sudarančią galimybes investuotojams siekti investicijų grąžos tvarumo.

Darbą sudaro įvadas, trys pagrindiniai skyriai, bendrosios išvados, literatūros sąrašas (283 šaltiniai), autorės publikacijų disertacijos tema sąrašas (23 publikacijos), santrauka lietuvių kalba ir 8 priedai. Disertacijos apimtis (be priedų) – 157 puslapiai, tekste panaudota 20 sunumeruotų formulių, 36 paveikslai ir 26 lentelės.

Pirmajame skyriuje analizuojamas globalizacijos veiksnių poveikis finansų rinkoms, nagrinėjamos klasikinių investavimo metodų taikymo galimybės akcijų rinkų ir akcijų atrankai, išplėstos investicinės grąžos tvarumo bei įžvalgios investavimo strategijos koncepcijos, nagrinėjamos įvairių ekonominių rodiklių ir akcijų rinkų grąžos sąsajos. Antrajame skyriuje pateikta akcijų rinkų vertinimo ir akcijų parinkimo algoritmo kūrimo tyrimo metodika, taip pat pasiūlyta įžvalgios investavimo strategijos schema. Trečiajame skyriuje pateikti eksperimentiniai ir skaitiniai įžvalgios investavimo strategijos įgyvendinimo ir testavimo rezultatai.

Disertacijos tema paskelbtos 23 mokslinės publikacijos, iš kurių 6 – žurnaluose, referuojamuose mokslinėse duomenų bazėse, 3 – kituose recenzuojamuose moksliniuose žurnaluose, 11 – konferencijų medžiagose, 3 – konferencijų medžiagose, referuojamose Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje. Disertacijos rezultatai buvo pristatyti 10 mokslinių konferencijų

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2018-023-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2018
ISBN:
978-609-476-110-2
Leidyklos nr.:
2018-023-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
172 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
anglų
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e