Bendrosios žemės ūkio politikos tiesioginių išmokų sistemos poveikio žemės ūkio tvarumui vertinimas

Artiom Volkov

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertaciniame darbe nagrinėjamas tvarumo koncepcijos integravimas į Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) labiausiai finansuojamą priemonę – tiesioginių išmokų (TI) sistemą, jos poveikis žemės ūkio tvarumui, vertinimo ypatybės, siejančios BŽŪP poveikio žemės ūkio sektoriui ir tvarumo vertinimo metodikas. Pagrindinis disertacijos tikslas – nustatyti tiesioginių išmokų sistemos poveikį žemės ūkio tvarumui. Šiam tikslui pasiekti buvo sukurtas TI sistemos poveikio žemės ūkio tvarumui vertinimo modelis, kurio galutinis rezultatas – integruotas indeksas.

Tyrimo metu sprendžiami tokie pagrindiniai uždaviniai: išanalizavus mokslinę literatūrą buvo siekiama ištirti tvarumo koncepcijos prigimtį ir pokyčius bei pritaikyti juos žemės ūkio raidai vertinti; nustatyti TI sistemos indėlį, siekiant žemės ūkio tvarumo, identifikuojant ryšius tarp žemės ūkio tvarumo dimensijų ir TI sistemos tikslų, reformuojant BŽŪP; išanalizuoti žemės ūkio politikos ir jos priemonių poveikio žemės ūkio tvarumui vertinimo instrumentus, siekiant pagrįsti TI sistemos poveikio žemės ūkio tvarumui vertinimo modelį; sukurti BŽŪP TI sistemos poveikio žemės ūkio tvarumui vertinimo modelį, patikrinti jo pritaikomumą analizuojant TI sistemos poveikį skirtingo dydžio ūkininkų ūkių tvarumui Lietuvoje 2004–2014 m. ir parengti išvadas, atsižvelgiant į gautus vertinimo rezultatus.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje atskleista tvarumo koncepcijos raida ir jos integravimas į žemės ūkio politiką bei TI sistemą, nustatytos sąsajos tarp TI sistemos tikslų ir tvarumo dimensijų, reformuojant BŽŪP, aptarti BŽŪP poveikio tvarumo vertinimo įrankiai. Antrajame skyriuje pateikiamas TI sistemos poveikio žemės ūkio tvarumui vertinimo modelis, aprašomi jo elementai, rodiklių atranka kuriant indeksą, kaip galutinį modelio produktą. Pristatytas modelyje kombinuotas daugiakriterinių metodų SAW, TOPSIS ir EDAS taikymas. Trečiajame skyriuje pateikiamos apskaičiuoto indekso ir jį sudarančių subindeksų reikšmės Lietuvoje, nustatomos TI sistemos poveikio žemės ūkio tvarumui priežastys.

Disertacijos tema paskelbti 4 straipsniai, perskaityti pranešimai Lietuvos ir užsienio mokslinėse tarptautinėse konferencijose, stažuotės metu Fodžos universitete (Italijoje).

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2018-034-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2018
ISBN:
978-609-476-124-9
Leidyklos nr.:
2018-034-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
176 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e