Belaidžio ryšio tinklų terpės prieigos valdymo tyrimas

Tomas Cuzanauskas

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Wi-Fi technologija tapo viena populiariausių dėl savo lankstumo ir pritaikymo galimybių. Paskutinis Wi-Fi standartas atvėrė dar didesnes galimybes integracijai 5G tinkluose. Naujas IEEE 802.11ad standartas nurodo naujas integracijos gali-mybes siekiant sukurti spartų 5G tinklą. Vienas didžiausių gamintojų „Qual-comm“ numato šio standarto integraciją 4G tinkluose siekiant padidinti duomenų perdavimo spartą. Augantis įrenginių skaičius ir nekontroliuojama radijo prieigos terpė, nebeužtikrina patikimo duomenų perdavimo šiuolaikiniuose IEEE 802.11 tinkluose. Tai ypač pasireiškia 5 GHz ir 2,4 GHz dažnių juostose. 5 GHz ir 2,4 GHz dažnių juostos dėl augančio įrenginių skaičiaus tapo perkrautos, kas lėmė tolimesnį duomenų perdavimo spartos mažėjimą.

Disertacijoje nagrinėjamas Wi-Fi protokolas 2,4 GHz, 5 GHz ir 60 GHz dažnių juostose. Pagrindinis dėmesys skiriamas sistemos našumo problematikai nagrinėti sutankintuose Wi-Fi tinkluose. Šiam tikslui pasiekti nagrinėjamos vie-ningos sistemos apjungimo galimybės. Disertacijoje nustatytos pagrindinės Wi-Fi bevielės prieigos problemos – tai neefektyvi laiko paskirstymo sistema, kuri nėra pritaikyta veikti, kai aptarnaujamas didelis vartotojų skaičius.

Įvadiniame skyriuje pristatoma disertacijos problema, tyrimo tikslai bei mok-slinis naujumas. Aprašoma tyrimo metodologija ir įvardijami ginamieji teiginiai.

Pirmajame skyriuje analizuojama dabartinės Wi-Fi sistemos kanalo prieigos schema, aptariami rinkoje esančių įrenginių parametrai. Nagrinėjant Wi-Fi proto-kolo galimybes buvo atlikta mokslinių tyrimų analizė.

Įvardintas naujas MAC veikimo modelis Wi-Fi įrenginiuose, kurio efek-tyvumas ištirtas bei įvardinti komponentai, kurie sudaro bendrą protokolo visumą.

Antrajame skyriuje atlikta protokolo teorinė analizė, išnagrinėtas eterio paskirstymo protokolas, atliktos lyginamosios analizės su kitais Wi-Fi MAC lyg-mens protokolais bei analizuoti IEEE 802.11 standarte nurodyti protokolai ir jų veikimas. Tyrimo metu apibrėžtas naujas radijo kanalo paskirstymo algoritmas. Atlikti teoriniai modeliavimai komponentų sudarančių bendrą Wi-Fi sistemą.

Trečiajame skyriuje atlikti eksperimentiniai palyginamieji matavimai su dabar taikomais Wi-Fi įrangos sprendimais. Aptariama kelių dažnių sistema bei pateikiami eksperimentiniai matavimų rezultatai.

Įvertinus matavimo rezultatus suformuotos bendros išvados.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2018-035-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2018
ISBN:
978-609-476-123-2
Leidyklos nr.:
2018-035-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
162 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
anglų
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e