Aplinkos apsauga keliuose

Pranas Baltrėnas, Agnė Kazlauskienė, Audronė Mikalajūnė

Monograph

Quantity

Description

Nagrinėjama automobilių bei geležinkelio transporto taršos įtaka kelio aplinkos komponentams. Išanalizuota teršalų kiekiai bei jų sklaida pakelių ore, dirvožemyje, paviršiniuose vandens telkiniuose, nustatyta triukšmo sklaida. Supažindinama su triukšmo sklaidos lygiais magistraliniuose keliuose, geležinkeliuose ir jų sankirtose. Aprašomi natūriniai bei laboratoriniai tyrimai, analizuojant įvairių transporto infrastruktūroje susidarančių teršalų poveikį kelio aplinkos elementams. Apžvelgiama transporto įtaka aplinkai, automobilių kelių tinklas Lietuvoje, fizinės taršos ypatumai. Išanalizuota atmosferos tarša kietosiomis dalelėmis magistralinių ir krašto kelių bei žvyrkelių pakelėse. Pateikta dirvožemio taršos sunkiaisiais metalais bei chloridais duomenys, išnagrinėtas šių teršalų poveikis žoliniams augalams. Įvertintas kelių priežiūros druskų tirpalų bei sunkiųjų metalų mišinių poveikis hidrobiontams. Taikant kompiuterines skaitinio modeliavimo programas atliktas pakelės žolinių augalų augimo, sunkiųjų metalų skvarbos iš dirvožemio į augalus, triukšmo slopinimo sienelės efektyvumo, transporto triukšmo magistraliniuose keliuose bei dirvožemio taršos sunkiaisiais metalais matematinis modeliavimas. Analizuojamos įvairios aplinkos būklę kelių pakelėse gerinančios priemonės. Monografijos naujumas – tai kompleksinių aplinkosauginių tyrimų valstybinės reikšmės keliuose apibendrinimas atlikus eksperimentinius tyrimus bei taikant skaitinį modeliavimą įvairiomis kompiuterinėmis programomis. Leidinys skirtas mokslininkams, aplinkos apsaugos specialistams. Jis kaip mokslinių žinių šaltinis gali būti pateikiamas doktorantūros ir magistrantūros studentams.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.3846/1898-M

Book details

Data sheet

Year:
2012
ISBN:
978-9955-28-937-1
eISBN:
978-9955-28-938-8
Imprint No:
1898-M
Dimensions:
167×240 mm
Pages:
384 p.
Cover:
Hardcover
Language:
Lithuanian
Attachments
Download
Content/Turinys_1898_M

Download (128.65k)
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook