Paveldo statinių tvarios konversijos modeliavimas

Miroslavas Pavlovskis

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamos priemonės, kurios padėtų priimti efektyvius sprendimus bei sumažinti neapibrėžtumų ir rizikos lygį, sprendžiant statybos paveldo objektų tvarios konversijos modeliavimo klausimus. Darbe yra analizuojama užsienio šalių geroji patirtis pritaikant šiuolaikines technologijas istorinių pastatų rekonstravimui. Tiriamos daugiakriterių sprendimų priėmimo metodų (MCDM) ir statinio informacinio modeliavimo (BIM) taikymo galimybės statybos paveldo tvarkybos darbams.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai bei 7 priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose disertacijos tema bei disertacijos struktūra.

Pirmame skyriuje pateikiama su disertacijos tema susijusios mokslinės literatūros apžvalga. Apibrėžiama statybos paveldo sąvoka, peržiūrimi paveldo tvarkybos darbai, analizuojama tarptautinė ir Lietuvos paveldotvarkos sistema, išskiriamos paveldotvarkos sistemos savybės, kurios įtakoja statybos paveldo vertybių tvarkybą. Skyriuje išnagrinėta MCDM ir BIM tarptautinė praktika paveldo tvarkybos darbams, bei pristatoma BIM ir MCDM sąsajų analizė.

Antrajame skyriuje pateikti apibendrinti duomenys apie nekilnojamą kultūros paveldą Lietuvoje. Skyriuje pasiūlytas statybos paveldo objektų konversijos modelis, kurį taikant galima nustatyti, kurie metodai ar technologijos yra tinkamiausi konkrečiam objektui tvarkyti, atsižvelgiant į tvarios statybos principus.

Trečiajame skyriuje pateiktas autoriaus pasiūlyto modelio praktinis pritaikymas. Pristatyti du eksperimentiniai projektai: XVII a. pab. Sapiegų rūmai Vilniuje ir XX a. pradž. Bambergo geležinkelio depas Vokietijoje. Objektams sudaryti BIM 3D modeliai su parametrine informacija ir suformuluota po tris galimas konversijos koncepcijas. Taikant daugiakriterinį Rough WASPAS metodą, išrinktos geriausios alternatyvos, įvertinant tvaraus vystymo(-si) komponentus.

Darbo pabaigoje pateikiamos išvados.

Disertacijos tema publikuota 10 mokslinių straipsnių, svarbiausi tyrimų rezultatai aptarti 5 mokslinėse konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2021-018-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2021
Leidyklos nr.:
2021-018-M
Matmenys:
160×240
Puslapių skaičius:
170 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e