Keleivių vežimo geležinkeliu priemonių parinkimo tyrimas

Stasys Dailydka

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjami būdai, metodai ir priemonės, kurie leistų maksimaliai sumažinti nuostolius, patiriamus vežant keleivius vietiniais geležinkelių maršrutais. Pastaruoju metu dėl objektyvių priežasčių gerokai sumažėjo keleivių, dėl to krinta pajamos, o nuostoliai didėja. Todėl darbe pateikiamos kompleksinės priemonės nuostoliams šioje srityje mažinti. Sudarytas traukinių formavimo matematinis modelis leidžia optimizuoti kiekvieno maršruto sąstatus ir traukos rūšį, o pateiktos keleivių komforto gerinimo sąlygos suteiks galimybę daugiau keleivių pasirinkti geležinkelių transportą, o kartu padidinti keleivių vežimo sektoriaus pajamas.

Pirmajame skyriuje išanalizuoti pastarųjų metų moksliniai darbai, susiję su keleivių vežimo geriausių sąlygų paieška tiek organizaciniu, tiek komforto gerinimo požiūriais. 

Antrajame skyriuje analizuojama esama padėtis Lietuvos geležinkelių sistemoje pagal atskirus maršrutus, išryškinamos keleivių vežimo sektoriaus problemos bei perspektyviniai uždaviniai, keleivių parko būklė, investicijų poreikis.

Trečiajame skyriuje sudarytas matematinis modelis racionaliems traukinių sąstatams parinkti atsižvelgiant į dinamiką bei galimą traukos rūšį. Modelio reikšmingumas parodytas keliuose būdinguose ruožuose, kuriuose keleivių dinamika skirtinga ir gali būti panaudota įvairiarūšė trauka.

Ketvirtajame skyriuje analizuojamos įvairios priemonės keleivių komfortui gerinti. Pagrindinė jų – žmogaus sveikatai žalingos vagonų vibracijos poveikio mažinimas. Sudaryta tikslo funkcija, leidžianti parinkti optimalius dinaminius vagonų vežimėlių pakabų koeficientus, lemiančius vagonų vibracijas esant įvairiems greičiams ir kelio sužadinimams (nelygumams).  

Disertacijos pabaigoje pateikiamos išvados ir rezultatų apibendrinimas.

Disertacijos tema autorius paskelbė septynis mokslinius straipsnius: keturi straipsniai – ISI Web of Science mokslo žurnaluose, du straipsniai – recenzuojamuose mokslo žurnaluose, vienas straipsnis – recenzuojamame tarptautinės konferencijos straipsnių rinkinyje. S. Dailydka yra vienas iš vadovėlio „Traukos riedmenų elektros pavaros ir jų valdymas“ bendraautorių.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/1876-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2011
ISBN:
978-9955-28-851-0
Leidyklos nr.:
1876-M
Matmenys:
160×240
Puslapių skaičius:
166 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e