Kogeneracinės jėgainės šilumos akumuliacinės talpos veikimo režimų tyrimai

Giedrė Streckienė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjami būdingi šilumos akumuliacinės talpos veikimo režimai, susiformuojantys nedidelės galios kogeneracinėje jėgainėje, tiriamas šiluminės stratifikacijos susidarymas tokioje talpoje ir atliekamas jos modeliavimas. Pagrindinis disertacijos tikslas – ištirti nedidelės galios kogeneracinės jėgainės šilumos akumuliacinės talpos veikimo režimų ypatumus, sudaryti algoritmą, padedantį parinkti tokios talpos tūrį ir pateikti modelį, leidžiantį nustatyti šiluminę stratifikaciją akumuliacinėje talpoje bet kuriuo jos veikimo metu.

Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai bei du priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė ir pateikiami ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema paskelbtos autorės publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje pateikiama literatūros apžvalga, susijusi su šilumines stratifikacijos, susidarančios akumuliacinėse talpose, veikimu ir principais, stratifikuotų akumuliacinių talpų taikymu, tūrio nustatymu ir optimizavimo metodais kogeneracinėse jėgainėse. Aptariami šių šilumos akumuliacinių talpų modeliavimo metodai. Atlikta tyrimų apžvalga leidžia nustatyti trūkstamų tyrimų sritį ir suformuoti darbo uždavinius.

Antrajame skyriuje aprašoma taikoma akumuliacinės talpos tūrio parinkimo metodika nedidelės galios kogeneracinėms jėgainėms ir pristatomas realios jėgainės modelis. Pateikiamos pusiau analitinio ir skaitinio tyrimo metodikos, skirtos temperatūros pasiskirstymo akumuliacinėje talpoje nustatymui.

Trečiajame skyriuje pristatomi šilumos akumuliacinės talpos ekonominio tūrio paieškos ir analizės rezultatai. Pateikiami susiformuojantys būdingi talpos veikimo režimai.

Ketvirtajame skyriuje aprašomas šiluminės stratifikacijos modeliavimas, naudojant skaitinį ir pusiau analitinius modelius. Atliekamas modeliavimo rezultatų palyginimas su realios kogeneracinės jėgainės šilumos akumuliacinės talpos duomenimis.

Disertacijos tema paskelbti 9 straipsniai: vienas – ISI Web of Science ir  du – Inspec duomenų bazėse referuojamuose žurnaluose bei 6 straipsniai (vienas iš jų priimtas spaudai) tarptautinių ir respublikinių konferencijų medžiagose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/1874-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2011
ISBN:
978-9955-28-853-4
Leidyklos nr.:
1874-M
Matmenys:
160×240
Puslapių skaičius:
160 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e