Žvyrkelių dulkėtumą mažinančių medžiagų efektyvumo tyrimai ir vertinimas kelio aplinkoje

Jolita Bradulienė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamos žvyrkelių eksploatavimo metu atsiradusios dulkėtumo problemos bei žvyrkelių priežiūroje taikomos dulkėtumo mažinimo medžiagos. Pagrindinis tyrimo objektas yra žvyrkelių dulkėtumą mažinančių medžiagų sąveika su žvyrkeliais. Žvyrkeliai yra svarbi susisiekimo sektoriaus dalis. Dulkėtumo sumažinimas žvyrkeliuose yra svarbus pakelės augalijos augimui (dulkės užkemša augalų poras ir augimas yra stabdomas) ir greta gyvenančių žmonių sveikatai. Pagrindinis disertacijos tikslas – surasti efektyvią naudojamų tirpalų mišinio koncentraciją, kuo mažiau kenkiančią žvyrkelio aplinkai. Disertacijoje taip pat siekiama ištirti siūlomo mišinio poveikį pakelės augalijai bei chloridų kiekį žvyrkelio dangoje bei šalikelėse, sudarant skersinį profilį.

Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: tiriamas žvyrkelių dulkėtumą mažinančių medžiagų efektyvumas ir poveikis kelio aplinkai. Uždaviniai suformuluoti, atsižvelgiant į analizuojamą problemą, ieškant informacijos užsienio šalyse, siejasi su atliktų tyrimų rezultatais ir jų modeliavimu.

Disertaciją sudaro įvadas, šeši skyriai, bendrosios išvados ir rekomendacijos, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir vienas priedas.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas literatūros šaltinių analizei. Jame analizuojama informacija apie dulkių dalelių atsiradimą ir dinamiką, dulkėtumą mažinančias medžiagas, jų naudojimą, bendruosius taikymo principus, veikimą, naudojamus kiekius, efektyvumą, poveikį aplinkai, pasaulio šalyse naudojamas medžiagas, kietųjų dalelių sklaidos modeliavimą. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir uždaviniai. Antrajame skyriuje pateikiama kietųjų dalelių emisijos mažinimo laboratorinių tyrimų metodikos, rezultatų analizė, išvados. Trečiajame skyriuje pateikiamos eksperimentinio kelio ruožo aplinkoje tyrimų metodikos, rezultatų analizė, išvados. Ketvirtajame skyriuje pateikiamos žolinių augalų augimo užterštame dirvožemyje tyrimų metodikos, rezultatų analizė, išvados. Penktajame skyriuje pateikiama modeliavimo metodika, gautų modeliavimo rezultatų palyginimas su tyrimų metu gautais rezultatais, pateikiamos išvados. Šeštajame skyriuje aprašomas aplinkosauginis sprendimas.

Disertacijos tema paskelbti 7 straipsniai: du – žurnaluose, referuojamuose ISI Web of Science duomenų bazėje, vienas – konferencijų medžiagoje, referuojamoje ISI Proceedings duomenų bazėje, trys – recenzuojamose Lietuvos konferencijų medžiagose, vienas – nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje. Disertacijos tema perskaityti 2 pranešimai tarptautinėse ir 5 pranešimai konferencijose Lietuvoje.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/1872-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2011
ISBN:
978-9955-28-852-7
Leidyklos nr.:
1872-M
Matmenys:
160×240
Puslapių skaičius:
158 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e