Įmonių bankroto grėsmės diagnostika

Kristina Garškaitė-Milvydienė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjama įmonių bankroto problematika: bankroto diagnostika, jo prognozavimo metodai ir prevencijos priemonės. Pagrindinis disertacijos tikslas – parengti kryptingą įmonių bankroto grėsmės diagnostikos sistemą, adaptuojamą greitai kintančioms verslo sąlygoms, sudarančią galimybę iš esmės padidinti bankroto numatymo patikimumą.

Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai ir mokslinį darbą apibendrinančios išvados, taip pat literatūros šaltinių sąrašas, autorės publikacijų disertacijos tema sąrašas ir priedai (pateikti elektroninėje laikmenoje).

Įvade aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, ginamieji teiginiai, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė. Įvado pabaigoje pateikiama disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje analizuojama įmonių bankroto statistika, bankroto veiksniai ir priežastys, įmonių krizės stadijos ir įmonių bankroto prevencija, kurios kertinė dalis yra bankroto diagnostika.

Antrajame skyriuje atliekama kritinė mokslinės literatūros, skirtos finansinės analizės, įmonių bankroto diagnostikos, prevencijos ir jų metodų bei priemonių problematikai, analizė. Nustatoma esamo įmonių bankroto diagnostikos (tame tarpe bankroto prognozavimo modelių) metodinio potencialo atitiktis praktikos poreikiams.

Trečiajame skyriuje aprašomi empiriniai tyrimai, atlikti siekiant patikrinti populiariausių įmonių bankroto prognozavimo modelių patikimumą ir tinkamumą. Tyrimo rezultatais grindţiami reikalavimai baziniam įmonių bankroto grėsmės diagnostikos sistemos komponentui – integruoto vertinimo modeliui. Pateiktas tokio modelio prototipas ir jo adaptavimo specifinėms taikymo sąlygoms algoritmas.

Ketvirtajame skyriuje išdėstoma parengta kompleksinė, kryptinga, naujais principais grindžiama įmonių bankroto grėsmės diagnostikos sistema, susidedanti iš trijų susietų skirtingo turinio analizės komponentų. Taikant šią sistemą įmonių bankroto grėsmės diagnostika atliekama pagal principą: nuo bendriausio (integruoto įverčio) iki konkretaus (probleminių sričių įverčių ir diagnozuotą būklę lėmusių priežasčių) vertinimo. Nustatytos diagnostikos etapų tarpusavio sąsajos ir jų turinys.

Disertacijos tema yra išspausdinta 15 mokslinių publikacijų: šeši straipsniai EBSCO Business Source Complete duomenų bazėje referuojamuose žurnaluose, du straipsniai – recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir septyni – konferencijų, kuriose padaryti pranešimai, straipsnių rinkiniuose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/1855-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2011
ISBN:
978-9955-28-782-7
Leidyklos nr.:
1855-M
Matmenys:
160×240
Puslapių skaičius:
162 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e