Statybos modeliavimas ekonominio nuosmukio aplinkoje

Loreta Kelpšienė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Pirmajame disertacijos skyriuje analizuojama statybos kaip ūkio šakos ir statybos kaip verslo srities sampratos. Apibendrinami atlikti patirties statybos versle bendro ekonominio nuosmukio aplinkoje moksliniai tyrinėjimai, nagrinėjami reagavimo į sudėtingą ekonominę aplinką būdai.

Antrajame skyriuje nagrinėjama statybos projekto įgyvendinimo ekonominio nuosmukio aplinkoje modelio koncepcija. Aptariamas valstybės politikos vaidmuo statybos ekonomikai Lietuvoje ir užsienyje. Pateikiamas ir detaliai analizuojamas statybos, esant bendriems ekonomikos sunkumams, koncepcinis modelis, nagrinėjami modelį sudarantys elementai, nagrinėjami statybos projektą įtakojantys veiksniai, mikro-, mezo- ir makroaplinka, jos įtaka, rinkos charakteristikos, praktinės modelio realizavimo galimybės.

Trečiajame skyriuje atliekamas statybos projekto ekonominio nuosmukio aplinkoje variantinis projektavimas ir daugiakriterinė analizė. Sprendžiami praktiniai uždaviniai naudojant pasiūlytą modelį.

Ketvirtajame skyriuje pateikiama rekomendacinė statybos ekonominio nuosmukio aplinkoje sistema. Šiame skyriuje detaliai aprašytos sistemos sudedamosios dalys: vartotojo sąsaja, duomenų bazės modulį sudarančios duomenų bazės ir modelių bazę sudarantys modeliai. Aiškinamas sistemos veikimo principas, pateikiami išspręsti praktiniai uždaviniai.

Pagrindiniai disertacinio darbo teiginiai buvo paskelbti 5 mokslinėse publikacijose ir aptarti tarptautiniame koliokviume (The 12th German-Lithuanian-Polish Colloquium „Sustainable Development in Civil Engineering and Multi-Attribute Decision Making“ May 20–24, 2009 Vilnius, Lithuania) bei tarptautinėje konferencijoje (International Young Scientists Conference, 2930 April 2010, Siauliai, Lithuania).

 

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/1884-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2011
Leidyklos nr.:
1884-M
Matmenys:
160×240
Puslapių skaičius:
148 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e