Trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus su modifikuota maišykle tyrimai ir kūrimas

Vitalij Kolodynskij

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamas biodujų gamybos ir valymo nuo CO2 ir H2S procesas, naudojant biodujų gamybos reaktorius. Pagrindinis disertacijos tikslas – ištyrus vienos ir dviejų pakopų biodujų gamybos reaktorius ir pritaikius mechaninės maišyklės konstrukcijos modifikacijas, atsižvelgiant į teorinius, skaitinio modeliavimo bei eksperimentinius tyrimus, sukurti trijų pakopų biodujų gamybos reaktorių. Darbe sprendžiami keli uždaviniai. Pirmasis skirtas temperatūros nusistovėjimo anaerobinėje kameroje teoriniams tyrimams, siekiant ištirti šilumos mainų procesą. Antrasis – skirtas  eksperimentiniams tyrimams, apimantiems bioįkrovos bioanglies priedų įtakos biodujų kokybei bei išeigai nustatymui. Trečiasis – skirtas trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus tarpinės kameros bei modifikuotos mechaninės maišyklės eksperimentiniams tyrimams, siekiant nustatyti jų įtaką biodujų kokybei bei išeigai. Ketvirtasis uždavinys skirtas biodujų valymo sistemos eksperimentiniams tyrimams, siekiant įvertinti biodujų valymo nuo H2S ir CO2 efektyvumą. Penktasis – skirtas skaitinio modeliavimo tyrimui atlikti, norint įvertinti temperatūros pasiskirstymą biodujų gamybos reaktoriaus anaerobinėje kameroje. Šeštasis – skirtas trijų pakopų biodujų gamybos reaktoriaus kūrimui ir testavimui.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariamas problemos formulavimas, pristatomas darbo aktualumas, tyrimų objektas, darbo tikslas bei uždaviniai, tyrimų metodika, mokslinis darbo naujumas, praktinė darbo rezultatų reikšmė ir ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pateiktos disertacijos tema paskelbtos autoriaus publikacijos bei disertacijos struktūra. Pirmajame skyriuje pateikta biologiškai skylančių atliekų susidarymo apžvalga, biodujų energinis potencialas, mikrobiologiniai anaerobinio skaidymo procesai, šilumos mainų dėsniai, biodujų valymo būdai ir reaktorių konstrukcijos. Antrajame skyriuje pateiktos biodujų gamybos proceso teorinių, eksperimentinių ir modeliavimo tyrimų metodikos. Trečiajame skyriuje pateikti tyrimų rezultatai ir jų analizė, skirti biodujų gamybos ir valymo nuo CO2 ir H2S efektyvumui įvertinti. Suformuluotos trečiojo skyriaus išvados, bendrosios darbo išvados ir pateikta rekomendacija.

Disertacijos tema yra publikuoti 8 moksliniai straipsniai: penki – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science sąrašą, vienas – recenzuojamame mokslo žurnale, referuojamame kitose duomenų bazėse, du – konferencijų pranešimų leidiniuose. Gauti du Lietuvos Respublikos patentai ir paduota paraiška Europos patentui gauti. Disertacijoje aprašytų atliktų tyrimų rezultatai buvo paskelbti dešimtyje mokslinių renginių Lietuvoje ir kitose šalyse.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2020-036-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2020
Leidyklos nr.:
2020-036-M
Matmenys:
160×240
Puslapių skaičius:
190 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e