Optimalus investicijų paskirstymas darniam įmonės vystymuisi

Indrė Lapinskaitė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijos tyrimų objektas – investicijų, skirtų įmonės darniam vystymuisi, traktuojamų kaip marketingo investicijų sudedamoji dalis, optimalus paskirstymas. Disertacijos užsibrėžtiems tikslams pasiekti ir uždaviniams įgyvendinti pasitelktas greito vartojimo prekių sektoriaus įmonės (GVPĮ) pavyzdys.

Šių dienų aktualija – darnus vystymasis, esantis nuolatinių diskusijų ir plėtotės objektas, šiame darbe nagrinėjamas verslo lygmeniu. Susiformavus nuostatai, kad vystytis laikantis darnumo principų, galima tik tarpusavyje derinant tris – aplinkos, socialinę ir ekonomines terpes, darbe nagrinėjami investicijų, skirtų darniam vystymuisi, tarpsmo įmonėje klausimai, racionalaus investicijų darniam vystymuisi panaudojimo užtikrinimas, taip pat investicijų grąžos apskaitos ir investicijų rizikingumo įvertinimas. Disertacijoje daroma prielaida, kad marketingas, kaip verslo variklis, yra pakankamai įtakingas ir gali prisiimti atsakomybę už investicijas darniam vystymuisi. Keliamas darbo tikslas – investicijų, skirtų įmonės darniam vystymuisi, optimalus paskirstymas tarp marketingo komplekso elementų, traktuojant investicijas darniam vystymuisi kaip marketingo investicijų sudedamąją dalį.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, literatūros šaltinių sąrašas, autorės publikacijų disertacijos tema sąrašas. Įvade atskleidžiamas problemos aktualumas, formuluojamas darbo tikslas, uždaviniai, išryškinamas mokslinis bei praktinis darbo naujumas. Pirmame disertacijos skyriuje pateikta plati metodologinės medžiagos, investicijų, skirtų greito vartojimo prekių įmonės darniam vystymuisi, tarpsmo įmonėje bei adekvatumo marketingo investicijoms analizė. Antrasis disertacijos skyrius skirtas metodikos, darnaus vystymosi investicijų paskirstymui greito vartojimo prekių įmonėje, kaip marketingo investicijų sudedamosios dalies, parinkimui. Trečiame disertacijos skyriuje pateikiamas optimalaus marketingo investicijų paskirstymo modelio sudarymas darnaus vystymosi įmonėje aspektu.

Disertacijos pabaigoje pateikiamos apibendrintos viso darbo išvados ir rekomendacijos. Disertacijos tema perskaityti 3 pranešimai mokslinėse tarptautinėse bei šalies konferencijose ir paskelbtos 6 mokslinės publikacijos: du straipsniai – recenzuojamose Lietuvos mokslo žurnaluose, vienas – recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijos medžiagoje, trys – recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje. 

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2132-M

Detaliau

Charakteristikos

Metai:
2013
ISBN:
9786094574825
Leidyklos nr.:
2132-M
Matmenys:
145×205
Puslapių skaičius:
122
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e