Biokatalizinė aromatinių hidroksi darinių oksidacija

Rūta Ivanec-Goranina

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje aprašoma fermentais katalizuojama aromatinių hidroksi darinių (AHD), dar vadinamų fenolio darinių (FD) oksidacija. Parinkus keletą FD atstovų, buvo sukurta modelinė sistema, identifikuojanti biokatalizinės FD oksidacijos procesus. Norint išvengti biokatalizinės FD oksidacijos metu vykstančios fermento inaktyvacijos, buvo naudojamos paviršinio aktyvumo medžiagos (PAM). Nustatyta, kad sintetinės ir biologinės kilmės PAM, naudojant iki kritinių micelių koncentracijų (CMC), sumažina ar visiškai stabdo fermento inaktyvaciją bei didina FD konversiją. Naudojant didesnes nei CMC PAM koncentracijas, FD peroksidazinės oksidacijos metu vėl vyksta fermento inaktyvacija. Taip pat nustatyta, kad sunkiai degraduojamo junginio bisfenolio A oksidacija, naudojant neseniai atrastą Coriolopsis byrsina lakazę ir mediatorių PPSA, greitėja. Disertaciniame darbe gauti duomenys svarbūs peroksidazės ir lakazės katalizuojamų biotechnologinių procesų intensyvinime.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, naudotos literatūros sąrašas ir autorės publikacijų sąrašas. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, darbo mokslinis naujumas ir praktinė reikšmė, pristatomos paskelbtos mokslinės publikacijos ir pranešimai konferencijose. Pirmasis disertacijos skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Jame aprašomi FD, jų poveikis aplinkai. Smulkiau aprašomi fermentai, oksiduojantys FD – tai peroksidazės ir lakazės, jų veikimo mechanizmai. Literatūros apžvalgoje taip pat aprašomi tyrimai, atlikti biokatalizinės FD oksidacijos srityje. Apžvelgiami peroksidazinės ir lakazinės katalizės apribojimai: nuo vandenilio peroksido koncentracijos priklausanti peroksidazės inaktyvacija; lakazės ir peroksidazės inaktyvacija, vykstanti FD biokatalizinės oksidacijos metu, bei lėta sunkiai degraduojamų FD oksidacija. Apžvelgiami panaudoti sprendimai, šalinantys išvardintus apribojimus. Antrajame skyriuje aprašomi disertaciniame darbe naudoti metodai: fluorimetriniai, spektrofotometriniai, šviesos išbarstymo ir dinaminio šviesos išbarstymo metodai. Trečiajame skyriuje pateikiami eksperimentiniai duomenys apie 4-hidroksifenilacto rūgšties ir 1-hidroksipireno peroksidazinę oksidaciją; apie fenolio, 1-naftolio, 2-naftolio, 1-hidroksipireno, 2-hidroksiantraceno, 9-fenantrolio peroksidazinę oksidaciją, naudojant PAM; apie bisfenolio A lakazinę oksidaciją, naudojant mediatorių, bei atliekamas visų ištirtų FD biokatalizinės oksidacijos mechanizmų matematinis modeliavimas ir optimizavimas. Taip pat ištirtas 1-hidroksipireno peroksidazinės oksidacijos reakcijos pritaikymas žemų vandenilio peroksido koncentracijų nustatyme.

Disertacijos tema paskelbti 3 straipsniai, įtraukti į Thomson Reuters Web of Knowledge sąrašą ir 1 straipsnis kitame leidinyje. Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai paskelbti 4 mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje. 

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2173-M

Detaliau

Charakteristikos

Metai:
2013
ISBN:
9786094575648
Leidyklos nr.:
2173-M
Matmenys:
160×240
Puslapių skaičius:
123
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e