Tolydžiųjų asimetrinių reaktyviosios galios kompensatorių kūrimas

Martynas Šapurov

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Tyrimo tikslas – sukurti reaktyviosios galios kompensatorius tolydžiam, asimetriniam reaktyviosios galios kompensavimui žemosios įtampos tinkle.

Kaskadinis inverteris buvo modifikuotas ir pritaikytas tolydžiam reaktyviosios galios kompensavimui. Siūlomos kompensatorių schemos su atskirais klasikiniu ir kaskadiniu inverteriais kiekvienai fazei asimetriniam reaktyviosios galios kompensavimui žemos įtampos tinkle. Sukurtas naujas kompensatorius su šuntu, skirtas tolydžiam, asimetriniam reaktyviosios galios kompensavimui žemos įtampos tinkle. Sukurtų reaktyviosios galios kompensatorių tyrimas buvo atliktas modeliuojant ir eksperimentiškai.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendros išvados, literatūros sąrašas ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašas.

Įvadiniame skyriuje aprašyta tyrimo problema, darbo aktualumas, tyrimo objektas. Pateikiamas darbo tikslas ir uždaviniai, tyrimo metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pateikiamas autoriaus publikacijų ir konferencijų disertacijos tema sąrašas, disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje analizuojami reaktyviosios galios kompensavimo metodai ir kompensatorių tipai. Nagrinėjami reaktyviosios galios kompensatoriai su inverteriu ir su šuntu. Pateikiamos išvados ir suformuluojami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje analizuojami reaktyviosios galios kompensatoriai su klasikiniu ir su kaskadiniu inverteriais. Siūlomos kompensatorių, skirtų asimetriniam reaktyviosios galios kompensavimui, schemos su individualiais kiekvienai fazei klasikiniais ir kaskadiniais inverteriais. Sukurti Matlab/Simulink kompensatorių modeliai ir atliktas kompensatorių tyrimas modeliuojant.

Trečiajame skyriuje pateiktas sukurtas kompensatorius su šuntu, skirtas tolydžiam asimetriniam reaktyviosios galios kompensavimui žemos įtampos tinkle. Kompensatorius ištirtas modeliuojant Matlab/Simulink programa ir eksperimentiškai, naudojant sukurtą kompensatoriaus  maketą.

Pagrindiniai disertacijos rezultatai paskelbti keturiose mokslinėse publikacijose – trys iš jų paskelbti recenzuojamuose mokslo žurnaluose, vienas – konferencijos pranešimų leidiniuose. Rezultatai buvo pristatyti penkiuose mokslinėse konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2020-027-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2020
Leidyklos nr.:
2020-027-M
Matmenys:
160×240
Puslapių skaičius:
108 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
anglų
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e