Grafeno oksido poveikis cementinių medžiagų hidratacijai, struktūrai ir savybėms

Andrius Kudžma

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamas aktyvių mineralinių ir nano priedų poveikis hidraulinių rišiklių (portlandcemenčio ir kalcio aliuminatinio cemento) hidratacijai ir medžiagų su šiais rišikliais eksploatacinėms savybėms. Apžvelgiamos galimybės gerinti cementinių kompozitų savybes aktyviais mineraliniais ir nano priedais. Disertacijos tikslas – nustatyti grafeno oksido kiekio poveikį cementinių kompozitinių medžiagų, su portlandcemenčiu ir kalcio aliuminatiniu cementu, mikrostruktūrai ir savybėms.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, literatūros ir šaltinių, autoriaus mokslinių publikacijų disertacijos tema sąrašai, santrauka anglų kalba bei trys priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje analizuojami literatūros šaltiniai apie portlandcemenčio ir kalcio aliuminatinio cemento medžiagų hidratacijos ypatumus ir aktyvių mineralinių bei nano priedų poveikį hidratacijai. Apžvelgiamos galimybės modifikuoti cementinių kompozitų struktūrą aktyviais mineraliniais ir nano priedais ir jų savybių pagerinimo būdai. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje pateiktos naudotų medžiagų savybės, taikomi tyrimo metodai, kurie parinkti siekiant ištirti grafeno oksido kiekio įtaką portlandcemenčio tešloms, skiediniams ir ugniai atsparaus betono su vidutiniu kalcio aliuminatinio cemento kiekiu fizikinėms ir mechaninėms savybėms.

Trečiajame skyriuje tiriama grafeno oksido kiekio įtaka portlandcemenčio tešlos, skiedinio bei kalcio aliuminatinio cemento (Al2O3 ≥ 70 %) ir ugniai atsparaus betono su vidutiniu kalcio aliuminatinio cemento kiekiu hidratacijai, rišiklio struktūros formavimuisi, bei jų eksploatacinėms savybėms.

Disertacijos tema yra atspausdinti keturi moksliniai straipsniai: vienas – mokslo žurnale „Clarivate Analytics Web of Science“ duomenų bazės leidinyje, turinčiame citavimo rodiklį, vienas – „Clarivate Analytics Web of Science“ duomenų bazės Conference Proceedings leidinyje ir du – kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2020-022-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2020
Leidyklos nr.:
2020-022-M
Matmenys:
160×240
Puslapių skaičius:
116 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e