Kaulinio audinio patologijos poveikio žmogaus stuburo stabilumui skaitinis tyrimas

Olga Chabarova

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Šioje disertacijoje nagrinėjamos slankstelių, paveiktų kaulinio audinio patologijos, savybės ir jų poveikis stuburo stabilumo praradimui. Pagrindinis tyrimo objektas – žmogaus juosmens dalies fragmentas, sudarytas iš trijų slankstelių, tarpusavyje sujungtų tarpslanksteliniais diskais. Disertacijos tikslas – taikant baigtinių elementų metodą ištirti slankstelių kaulinio audinio patologijos įtaką izoliuoto slankstelio ir stuburo fragmento stabilumui.

Darbo tikslui pasiekti, analizuojant pažeistų osteoporoze slankstelių elgseną, sprendžiami tris uždaviniai. Pirmas uždavinys – suformuluoti stuburo struktūrinio stabilumo baigtinių elementų modelį. Antras uždavinys suformuluotas siekiant nustatyti stuburo juosmens dalies slankstelio lūžio prognozės veiksnius. Trečias uždavinys – ištirti juosmens dalies kaulinio audinio patologijos įtaką stuburo globalaus stabilumo praradimui.

Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros, autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai, santrauka anglų kalba ir 3 priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, pristatomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Pirmasis skyrius skirtas literatūros analizei.

Antrajame skyriuje pasiūlytas žmogaus stuburo geometriškai netiesinis tampriosios analizės BEM modelis. Šio modelio slankstelio kortikalinis apvalkalas modeliuojamas kaip plonasienis kevalas, o trabekulinis audinys – kaip erdvinis trimatis kūnas.

Trečiajame skyriuje pateikiama stuburo juosmens dalies L3 slankstelio paveikto kaulinio audinio patologijos stabilumo analizė. Nustatyta, kad nestabilumą sukelia lokalusis kortikalinio kaulo klupumas, atsirandantis dėl kortikalinio kaulo suplonėjimo ir ryšių tarp dviejų terpių degradacijos. Taip pat duotos išvados apie veiksnius veikiančius slankstelių laikomąją galią, ir slankstelių lūžio prognozės pagerinimo rekomendacijos.

Ketvirtajame skyriuje pateikiama žmogaus stuburo juosmens dalies L2–L4 stabilumo analizė. Nustatyta, kad dėl kaulinio audinio patologijos susidaranti papildoma slankstelių deformacija sukelia šlyties jėgas dėl kurių įvyksta globalusis stuburo stabilumo praradimas. Duotos išvados apie kaulinio audinio patologijas veikiančius slankstelių kortikalinio kaulo stabilumą ir stuburo bendrą stabilumą.

Disertacijos tema paskelbtos keturios publikacijos: trys – mokslo žurnaluose,
įtrauktuose į
Clarivate Analytics Web of Science sąrašą, viena – kituose žurnaluose. Disertacijos tema perskaityti septyni pranešimai Lietuvos bei kitų šalių konferencijose ir seminaruose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2020-015-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2020
Leidyklos nr.:
2020-015-M
Matmenys:
160×240
Puslapių skaičius:
136 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e