Diskretinis kelių transporto priemonių srauto tyrimo metodas momentiniam triukšmo lygiui gatvėse nustatyti

Algimantas Danilevičius

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjami gatvių transporto srautai (TS) ir jų skleidžiamas triukšmo lygis (TL). Pagrindinis tyrimo objektas yra kelių transporto srautų gatvėse, jas supančios aplinkos ir transporto priemonių skleidžiamo momentinio triukšmo lygio sąveika. Triukšmas, viršijantis normas, kuris sklinda nuo TP, yra vienas svarbiausių veiksnių, turinčių neigiamą įtaką eismo dalyvių bei netoli gatvių esančių (gyvenančių, dirbančių, besimokančių, poilsiaujančių, besigydančių...) žmonių sveikatai, poilsiui, jis trukdo darbui. Išsami TS ir jo skleidžiamo triukšmo lygio analizė leidžia nustatyti TS dinaminių procesų įtaką triukšmo lygiui bei galimas tinkamas priemones jam sumažinti. Disertacijos tikslas – patobulinti diskretinį transporto srauto tyrimo metodą, leidžiantį įvertinti jų dinaminius procesus, turinčius įtakos skleidžiamam momentiniam triukšmo lygiui miesto gatvėse.

Disertacijoje nagrinėjamas šviesoforų signalų valdymo bei eismo įvykio įtaka TS dinaminiams procesams taikant patobulintą diskretinį transporto srauto tyrimo metodą (DTSTM). Transporto srauto skleidžiamas momentinis triukšmo lygis nustatomas įvertinant patobulinto diskretinio transporto srauto tyrimo metodo gautus rezultatus ir eksperimentinius triukšmo lygio duomenis, įvertinančius kelio dangos būklę, transporto priemonių važiavimo greitį ir kategoriją.

Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, bendrosios išvados, literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir keturi priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, nurodomi tyrimų metodai ir įranga, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Jame pateikti kitų tyrėjų duomenys ir rezultatų reikšmė transporto srautų bei triukšmo tyrimuose. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje pateiktas patobulintas diskretinis transporto srauto tyrimo metodas ir sukurta momentinio triukšmo lygio tyrimo metodika.

Trečiajame skyriuje pateikti transporto srautų dinaminių procesų ir jų skleidžiamo triukšmo eksperimentinių tyrimų rezultatai.

Ketvirtajame skyriuje pateikta transporto srauto parametrų įtakos momentiniam triukšmo lygiui teorinio modeliavimo rezultatų analizė.

Disertacijos tema paskelbti 7 straipsniai: vienas – straipsnių rinkinyje, įtrauktame į Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazę, du – recenzuojamame mokslo žurnale, du – tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics duomenų bazėje Proceedings, du – tarptautinės konferencijos leidinyje. Disertacijos tema perskaityti 4 pranešimai tarptautinėse konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2020-011-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2020
Leidyklos nr.:
2020-011-M
Matmenys:
160×240
Puslapių skaičius:
142 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e