Universiteto ekonominio tvarumo modeliavimas

Rimvydas Labanauskis

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjama universitetų veikla siekiant ekonominio tvarumo. Mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad universitetų tvari plėtra yra gausiai nagrinėjama makro lygmenyje, taip pat aukštojo mokslo kokybė plačiai analizuojama įvairiais aspektais, tačiau pasigendama mokslo darbų, analizuo­jančių tvarios ekonominės universitetų veiklos galimybes instituciniame lygmenyje. Disertacijos problema ir aktualumas grindžiami poreikiu sukurti instrumentą, kuris padėtų universitetams siekti ekonominio tvarumo.

Tyrimo objektas – universiteto ekonominis tvarumas. Disertacijos tikslas – sukurti universiteto ekonominio tvarumo modelį ir įvertinti atskirų universiteto sričių įtaką universiteto ekonominiam tvarumui. Darbe sprendžiami šie užda­viniai: atlikti švietimo ekonomikos, žmogiškojo kapitalo, tvarios plėtros koncepcijos įgyvendinimo  universitetuose praktikos mokslinės literatūros analizę bei išanalizuoti universitetų veiklos kokybės valdymo ir tvarios plėtros koncepcijų sąryšius teoriniu aspektu; atskleisti universiteto ekonominio tvarumo kompleksiš­kumą analizuojant universiteto veiklos procesus ir universitetą supančių socialinių partnerių įvairovę bei atlikti universiteto veiklos kompleksiškumo ekonominį pagrindimą; suformuoti universiteto ekonominio tvarumo modelį ir įvertinti jo atskirų veiklos sričių įtaką universiteto tvarumui; įvertinus ryšį tarp universiteto studijų proceso kokybės ir tvarios plėtros koncepcijos suformuoti universiteto studijų proceso kokybės kompleksinio vertinimo teorinį modelį; parengti universiteto studijų proceso kokybės kompleksinio vertinimo sistemos algoritmą paremtą teoriniu modeliavimu panaudojant daugiakriterinio vertinimo metodus ir jį aprobuoti Lietuvos ir užsienio universitetų pavyzdžiais.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, panaudotos literatūros sąrašas, autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašas ir priedai. Pirmajame skyriuje išanalizuoti moksliniai šaltiniai universitetų tvarios plėtros bei kokybės valdymo aukštajame moksle tematikose. Antrajame skyriuje atliktas universiteto veiklos kompleksiškumo vertinimas bei parengtas universiteto studijų proceso kokybės kompleksinio vertinimo sistemos modelis. Trečiame skyriuje atliekamas Lietuvos ir užsienio universitetų studijų proceso kokybės komp­leksinis vertinimas panaudojant daugiakriterinio vertinimo metodą. Remian­tis tyrimo rezultatais siūlomas rodiklių rinkinys padedantis kompleksiškai matuoti universiteto studijų proceso kokybę.

Disertacijos tema yra parengti penki moksliniai straipsniai: vienas straipsnis paskelbtas žurnale, įtrauktame į Clarivate Analytics (Web of Science) duomenų bazę, trys – paskelbti kitų, tarptautinių duomenų bazių moksliniuose leidiniuose, vienas – tarptautinės konferencijos pranešimų medžiagoje. Disertacijos tema perskaityti du pranešimai tarptautinėse mokslinėse konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2020-012-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2020
Leidyklos nr.:
2020-012-M
Matmenys:
160×240
Puslapių skaičius:
148 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
anglų
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e