Mikrodumblių aliejumi veikiančio dyzelinio variklio charakteristikų tyrimas

Mantas Felneris

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Mikrodumbliai išsiskiria iš visų žinomų biomasės rūšių savo galimybe atliepti ateities iššūkius, jei vertinsim jų prieinamumą, trumpą augimo periodą, greitą prieaugį, derliaus kiekį gaunamą iš ploto vieneto, konkurencijos nebuvimą su dirbama žeme. Šios savybės leidžia dumblių biomasę laikyti tinkamiausia žaliava gaminti biodegalus ir pridėtinę vertę kuriančius antrinius produktus naudojant biologinio perdirbimo technologijas. Šio darbo autorius iškėlė problemą, kad norint atsisakyti dalies iškastinių degalų naudojamų transporto sektoriuje, dalį suvartojamo dyzelino galima būtų sėkmingai pakeisti biodegalais, pagamintais iš mikrodumblių rūšies P.moriformis. Šis disertacinis darbas dedikuotas detaliam mikrodumblių aliejaus naudojamo transporte vertinimui, kuris apėmė mikrodumblių auginimo technologijos parinkimą, variklio degimo proceso skaitinį modeliavimą, pagamintų biodegalų fizikinių-cheminių charakteristikų nustatymą, išsamius dyzelinio variklio eksploatacinių ir aplinkosauginių charakteristikų tyrimus jam dirbant skirtingomis apkrovomis, paankstintais arba pavėlintais degalų įpurškimo kampais bei aktyviu /neaktyviu deginių recirkuliaciniu vožtuvu.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros sąrašas, autoriaus publikacijų sąrašas ir priedai.

Įvadinėje dalyje suformuluota problematika, aptartas darbo aktualumas ir tyrimų tikslai. Metodika ir įvardinti uždaviniai pabrėžia ir atspindi darbo aktualumą ir jo mokslinį naujumą. Taip pat šioje dalyje supažindinama su disertacinio darbo struktūra ir autoriaus publikacijomis tyrimų tematika.

Pirmasis skyrius skaitytojui leidžia pažvelgti į Lietuvos transporto sektorių ir jo kelių dešimtmečių kelią darnaus mobilumo link, vertinant oro taršos pokyčius. Mikrodumblių potencialo biodegalų gamybą, procesų inžinerijos svarbą ir įvairių sinergijų paiešką siekiant efektyvumo. Apžvelgti mokslininkų tyrimai slėginio suspaudimo varikliuose naudojant grynus augalinius aliejus bei jų mišiniu su mineraliniu dyzelinu. Antrajame skyriuje aprašyta tyrimų metodologija, naudota įranga, eksperimentų eiga, degalų terminės analizės rezultatai ir paklaidų skaičiavimas. Trečiame skyriuje pateikti eksperimentinių tyrimų rezultatai, kurie apima: mikrodumblių aliejaus degimo proceso dyzelinio variklio cilindruose skaitinį modeliavimą, naudojant AVL BOOST programinį paketą; Laboratorinio variklio energetinių ir ekologinių rodiklių pokyčius, priklausomai nuo apkrovos charakteristikos; Reguliavimo charakteristikos paankstinant ir/arba pavėlinant degalų įpurškimą ir jo įtaka dyzelinio variklio energetiniams ir ekologiniams rodikliams; Išorinę greičio charakteristiką varikliui veikiant mikrodumblių aliejaus ir dyzelino mišiniu.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2020-009-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2020
Leidyklos nr.:
2020-009-M
Matmenys:
160×240
Puslapių skaičius:
172 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e