Kultūros paveldo pastatų rekonstrukcijos sprendinių parinkimo daugiakriteris modelis

Žydrūnė Morkūnaitė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamos kultūros paveldo pastatų rekonstrukcijos ir tvarkybos darbų atlikimo problemos. Tyrimų objektas – kultūros paveldo pastatų rekonstrukcijos sprendiniai. Pagrindinis disertacijos tikslas – pasiūlyti daugiakriterį vertinimo modelį kultūros paveldo pastatų rekonstrukcijos darbams atlikti. Disertacijoje pritaikyti esami daugiakriteriai sprendimo priėmimo metodai bei pasiūlyti jų deriniai, siekiant tinkamai išsaugoti kultūros paveldo pastatus.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai bei priedai, susiję su disertacijos nagrinėjamomis temomis.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problematika, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, darbų rezultatų praktinė reikšmė bei ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomi autorės pranešimai konferencijose ir publikacijos, pateikiama disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje apžvelgiama kultūros paveldo samprata ir jo rekonstrukcijos analizė, 1993–2018 metų užsienio ir Lietuvos mokslinių publikacijų analizė, tyrinėjant kultūros paveldą. Nagrinėjama kultūros paveldo pastatų rekonstrukcijos darbų problematika: veiksnių, lemiančių kultūros paveldo pastatų rekonstrukciją, bei rekonstrukcijos metodų apžvalga. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados bei tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame disertacijos skyriuje pateikiamas kultūros paveldo pastatų rekonstrukcijos darbų rodiklių sistemos sudarymas, paremtas Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos UNESCO (angl. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) teisės aktais ir Lietuvos teisės aktais bei atliktais moksliniais tyrimais. Apžvelgiamas daugiakriterių metodų parinkimas, skirtas kultūros paveldo pastatų rekonstrukcijos darbų daugiakriteriam modeliui.

Trečiajame skyriuje atliekamas kultūros paveldo projektų įgyvendinimo prioritetų rangavimas, taikant AHP ir EDAS metodus, parenkami rangovai, vykdant Lietuvos rusų dramos teatro ir Šv. Stepono bažnyčios sgrafito technikos tvarkybos darbus. Pirmajam rangovų atrankos procesui taikomas ekspertų vertinimas, AHP ir PROMETHEE metodas, antrajam – AHP, SWARA ir WASPAS-SVNS metodai. Pristatomas rodiklių parinkimas ir jų reikšmingumo nustatymas kultūros paveldo pastatų pritaikymui, taikant AHP metodą.

Svarbiausi tyrimų rezultatai paskelbti aštuoniose mokslinėse publikacijose ir aptarti keturiose mokslinėse konferencijose.

Leidinio elektroninis variantas:

DOI: https://doi.org/10.20334/2020-001-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2020
Leidyklos nr.:
2020-001-M
Matmenys:
160×240
Puslapių skaičius:
166 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e