Proceedings of the 22th Conference for Junior Researchers Environmental Protection Engeneering

Conference proceedings

Quantity

Description

Leidinyje pateikiami atmosferos, hidrosferos ir dirvožemio apsaugos, antropogeninės taršos poveikio aplinkai ir atliekų tvarkymo, fizinės aplinkos taršos ir kraštovaizdžio apsaugos sekcijų bei stendinių pranešimų medžiaga. Tai probleminiai, analitiniai ir moksliniai darbai, kuriuose analizuojamos aplinkos apsaugos problemos, atliekų tvarkymas, fizinės aplinkos taršos problemos, antropogeninis poveikis biologinei įvairovei, aplinkos taršos ir apsaugos procesų modeliavimas. 

Leidinys skirtas aukštųjų mokyklų studentams, nagrinėjantiems aplinkos apsaugos ir vandens inžinerijos klausimus. Juo galės naudotis aplinkos apsaugos, vandentvarkos tarnybų darbuotojai, inžinieriai ir gamybininkai. 

Straipsniai, publikuojami 22-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminės konferencijos Aplinkos apsaugos inžinerija, vykusios 2019 m. kovo 20 d. Vilniuje, straipsnių rinkinyje referuojami tarptautinėje duomenų bazėje Index Copernicus. 

Conference website:

http://jmk.aainz.vgtu.lt/index.php/aplinka/2019

Book details

Data sheet

Year:
2019
ISBN:
978-609-476-211-6
eISBN:
978-609-476-209-3
Imprint No:
2019-055-K
Pages:
168 p.
ISSN:
2029-7157
eISSN
2029-7149
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook