Sąsūkos dirbtinių neuronų tinklų įgyvendinimas spartinančiuosiuose įrenginiuose vaizdams analizuoti realiuoju laiku

Eldar Šabanovič

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Matomojo šviesos spektro vaizdų analizė įgalina intelektualiąsias sistemas gauti informaciją taip, kaip žmogus rega. Daugelyje sričių taikoma sąsū­kos dirb­tinių neuronų tinklais (SDNT) grįsta vaizdų analizė. Tačiau dėl didelės skaičia­vimų apimties kyla sunkumų įgyvendinant įterptinėse sistemose lokaliai vykdo­mus SDNT grįstus algoritmus vaizdų analizei realiuoju laiku. Šiuo metu vaizdų analizei įterptinėse sistemose galima taikyti spartinančiuosius įrenginius, tačiau trūksta suderinamų SDNT elementų sąrašų ir SDNT pritaikymo spartinan­tiesiems įrenginiams įterptinėse sistemose metodikos.

Darbo tyrimų objektas – sąsūkos dirbtinių neuronų tinklai vaizdams anali­zuoti realiuoju laiku. Disertacijoje tiriami šie, su tiriamuoju objektų susiję dalykai: įgyvendinimas spartinančiuosiuose įrenginiuose ir projektavimo metodika.

Disertacijoje pateikiami vaizdams apdoroti skirtų SDNT įgyvendinimo tyri­mai, kuriais remiantis sudarytas SDNT elementų sąrašas ir metodika, skirta SDNT pritaikymui įgyvendinti spartinančiuosiuose įrenginiuose pasirinktiems vaizdų ana­lizės uždaviniams spręsti. Taip pat pateikiami dviejų taikymo sričių vaizdų ana­lizės algoritmų, sukurtų taikant pasiūlytą elementų sąrašą ir metodiką, aprašy­mai. Viena iš sričių – žmogaus akies tinklainės vaizdų požymių aprašymas. Kita sritis – kelio dangos tipo ir būklės įvertinimas, analizuojant vaizdus iš automo­bilio priekyje sumontuotos vaizdo kameros.

Pagrindiniai disertacijos rezultatai yra paskelbti septyniuose moksliniuose straipsniuose recenzuoja­muose mokslo leidiniuose: vienas straipsnis mokslo žur­nale, referuojamame Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje, turintis citavimo indeksą 1,524, vienas straipsnis mokslo žurnale, referuojamame Clari­vate Analytics Web of Science duomenų bazėje, vienas straipsnis mokslo žurnale, referuojamame Index Copernicus duomenų bazėje, trys straipsniai tarptautinių konferencijų me­džiagose, referuojamose Clarivate Analytics Web of Science Pro­ceedings duo­menų bazėje, vienas straipsnis konferencijos medžiagoje, referuoja­moje kitose duomenų bazėse. Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai buvo pristatyti devyniose mokslinėse konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

Disertaciją sudaro įžanga, trys skyriai, bendrosios išvados, literatūros šaltinių sąrašas ir trys priedai.

Leidinio elektroninis variantas:

DOI: https://doi.org/10.20334/2019-051-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2019
ISBN:
978-609-476-204-8
Leidyklos nr.:
2019-051-M
Matmenys:
160×240
Puslapių skaičius:
130 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e