Praktikų atlikimo ir atsiskaitymo metodikos nurodymai

Audrius Čereška

Study book

Request print edition here

Quantity

Description

Praktikų metodikos nurodymuose, skirtuose Mechanikos fakulteto studentams, pateikti pažintinės ir gamybinės praktikų atlikimo ir atsiskaitymo pagrindiniai reikalavimai.

Metodikos nurodymuose pateiktos pagrindinės sąvokos, aprašytos atliekamos praktikos,joms keliami tikslai ir uždaviniai. Pateiktos visų Mechanikos fakulteto katedrų suformuotos praktikų atlikimo užduotys. Aprašyta, kaip organizuojamos ir kontroliuojamos praktikos. Pateikta praktikos ataskaitos struktūra ir išdėstyta atsiskaitymo už praktikątvarka bei terminai. Aprašytos praktinio mokymo sutarties sudarymo sąlygos bei pavaizduota jos įforminimo ir patvirtinimo principinės schemos. Prieduose sudėta informacija reikalinga, siekiant laiku ir sėkmingai atlikti, įforminti bei apginti pažintines, gamybines praktikas ir parengti ataskaitas.

Šis leidinys skirtas visų Mechanikos fakulteto bakalaurų pažintinei ir gamybinei praktikoms atlikti. Be to, juo sėkmingai gali vadovautis ne tik kitų VGTU fakultetų studentai praktikantai, bet ir kitų panašaus profilio universitetų studentai.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.20334/2019-050-S

Book details

Data sheet

Year:
2019
eISBN:
978-609-476-203-1
Imprint No:
2019-050-S
Pages:
67 p.
Language:
Lithuanian
Attachments
Download
Content/Turinys_2019_050_S

Download (80.15k)
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook