Nanometrinių ir submikroninių integrinių grandynų įtampa ir skaitmeniniu būdu valdomiems generatoriams kūrimas ir tyrimas

Vytautas Mačaitis

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjama LC-ĮVG ir LC-SVG, architektūros, modeliai bei jų kūrimas taikant nanometrines ir submikronines integrinių grandynų technologijas. Iškeliama ir įrodoma hipotezė, kad tinkamos architektūros parinkimas ir integrinių grandynų technologijų taikymas įgalina sukurti reikiamų parametrų ir kokybės 2–10 GHz įtampa ir skaitmeniniu būdu valdomus generatorius nanometriniuose ir submikroniniuose integriniuose grandynuose. Darbo tikslas – sukurti 2–10 GHz LC-ĮVG ir LC-SVG blokus nanometrinėse bei submikroninėse KMOP integrinių grandynų technologijose, leidžiančius pasiekti reikiamus parametrus skirtus daugiastandarčiams daugiajuosčiams belaidžio ryšio siųstuvams-imtuvams iki 10 GHz. Darbe išspręsti tokie uždaviniai: ištirtos LC-ĮVG ir LC-SVG architektūros skirtingose integrinių grandynų KMOP technologijose ir parinkta optimali architektūra integrinių grandynų sukūrimui, pasiūlytos naujos kokybės funkcijos skirtos LC-ĮVG ir LC-SVG palyginamajai analizei, sukurti ir ištirti LC-ĮVG ir LC-SVG integriniai grandynai.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir trys priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje analizuojamos dažnio generatorių architektūros, jų pritaikymas bei jų pagrindiniai parametrai. Pateikiami pagrindiniai dažnio generatorių parametrai. Apžvelgiamos kokybės funkcijos, nusakančios dažnio generatorių pagrindinius parametrus skirtus palyginamajai analizei.

Antrajame skyriuje pateikiamos naujos FOMTT FOMT2 kokybės funkcijos, kuriomis remiantis vertinami valdomo dažnio generatorių pagrindiniai parametrai palyginamajai analizei. Taip pat pateikiami induktyvumo ritės kokybės gerinimo būdai.

Trečiajame skyriuje, taikant kompiuterinių skaičiavimų ir eksperimentinius metodus yra kuriami ir tiriami įtampa ir skaitmeniniu būdu valdomų generatorių bei papildomų blokų integriniai grandynai.

Disertacijos tema yra atspausdinti 7 moksliniai straipsniai: 2 – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazę, 3 – tarptautinių konferencijų medžiagoje, įtrauktoje į Clarivate Analytics Proceedings duomenų bazę, 2 – mokslo žurnaluose, referuojamuose kitose tarptautinėse duomenų bazėse. Disertacijoje atliktų tyrimų rezultatai buvo paskelbti dvylikoje mokslinių konferencijų Lietuvoje ir užsienyje.

Leidinio elektroninis variantas:

DOI: https://doi.org/10.20334/2019-049-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2019
ISBN:
978-609-476-202-4
Leidyklos nr.:
2019-049-M
Matmenys:
160×230
Puslapių skaičius:
140 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e