Iš anksto įtemptais bazalto pluošto strypais armuotų lenkiamųjų betoninių elementų įlinkių analizė veikiant ciklinei apkrovai

Edgaras Atutis

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjama nemetaline iš anksto įtempta armatūra armuotų lenkiamųjų elementų elgsena veikiant ciklinėms apkrovoms. Apžvelgiami nemetalinės armatūros privalumai ir trūkumai, tiriamos šios armatūros mechaninės savybės bei nustatomos svarbiausios nagrinėjamai temai plėtoti reikalingos parametrų vertės. Pateikiami argumentai kodėl ir kokiose situacijose ši armatūra gali būti pranašesnė nei plieno armatūra. Sudaroma atskira eksperimentinių tyrimų programa neplieninės armatūros elgsenos nustatymui, veikiant kartotinėms arba ciklinėms apkrovoms. Taip pat analizuojama išankstinio įtempimo lygio ir ciklinės apkrovos sukeliamų įtempių amplitudės įtaka ribiniam atlaikomam apkrovos ciklų skaičiui. Be to, darbe yra analizuojama ciklinės apkrovos įtaka betono mechaninėms savybėms augant apkrovos ciklų skaičiui.

Disertaciją sudaro įvadas, trys pagrindiniai skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros sąrašas bei autoriaus publikacijų sąrašas disertacijos tema.

Įvadiniame skyriuje formuluojama darbo problema, aprašomas darbo aktualumas ir tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei aptariami darbo uždaviniai. Taip pat aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas ir rezultatų praktinė reikšmė.

Pirmajame skyriuje aprašomos ciklinės apkrovos sukeliamo nuovargio efekto priežastys ir pasekmės betonui bei kompozitinei armatūrai. Atskiras dėmesys skiriamas betono statiniam ir cikliniam valkšnumui, apžvelgiamos galiojančių projektavimo normų ir rekomendacijų nuorodos šių efektų vertinimui armuotų betoninių konstrukcijų projektavime.

Antrajame skyriuje aprašomas siūlomas įlinkių skaičiavimo metodas, pagrįstas statybinės dinamikos principais, vertinantis betono ciklinį valkšnumą bei galimą kompozitinės armatūros mechaninių savybių pokytį dėl apkrovos cikliškumo. Pateikiamas detalus siūlomo metodo skaičiavimo algoritmas bei taikomos prielaidos.

Trečiajame skyriuje detaliai aprašomi atlikti bazalto pluošto armatūros bei iš anksto įtemptųjų sijų, armuotų minima armatūra, eksperimentiniai tyrimai. Šioje dalyje gauti rezultatai yra palyginami su siūlomo metodo bei kitų autorių įlinkio skaičiavimo metodų rezultatais. Taip pat atliekama siūlomo metodo adekvatumo statistinė analizė.

Disertacijos tema paskelbti 7 moksliniai strapsniai: 5 – žurnaluose
turinčiuose citavimo rodiklį, 1 – kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose ir 1 – konferencijų rinkinyje, referuojamame Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje.

Leidinio elektroninis variantas:

DOI: https://doi.org/10.20334/2019-047-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2019
ISBN:
978-609-476-200-0
Leidyklos nr.:
2019-047-M
Matmenys:
160×230
Puslapių skaičius:
142 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
anglų
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e