Miesto aplinkkelių poveikio transporto srautų pasiskirstymui gatvių tinkle vertinimas ir modeliavimas

Andrius Barauskas

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjama aplinkkelių ir greito eismo gatvių vietos parinkimo mieste problema. Pagrindinis darbo objektas – aplinkkelių ir greito eismo gatvių padėties poveikis transporto srautams gatvių tinkle. Panaudojant transporto srautų modeliavimą sukurta aplinkkelio ir greito eismo gatvės vietos parinkimo metodika, nereikalaujanti sudėtingo, daug laiko ir lėšų atimančio viso miesto transporto srautų modeliavimo. Metodika yra pritaikyta dviem didžiausiams Lietuvos miestams – Vilniui ir Kaunui. Darbo tikslas – sudaryti aplinkkelių ir greito eismo gatvių vietos parinkimo metodiką, panaudojant transporto srautų modeliavimą, ją pritaikyti praktikoje, ir siekti sumažinti miesto gyventojų patiriamas laiko sąnaudas susisiekimui.

Disertaciją sudaro įvadas, 3 skyriai, bendrosios išvados, literatūros sąrašas, publikacijų sąrašas ir 11 priedų.

Įvade trumpai aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimo objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma mokslinis darbo naujumas, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos autoriaus paskelbtos publikacijos disertacijos tema, pranešimai konferencijose ir pateikiama disertacijos struktūra.

Pirmame skyriuje pateikiama literatūros apžvalga nagrinėjama tematika. Atliekama mokslinių darbų analizė. Taip pat įvertinami Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos dokumentai, formuojantys transporto politiką.

Antrajame skyriuje pristatomas sukurtas idealizuoto miesto transporto modelis. Darbo metu yra sumodeliuota 90 skirtingų aplinkkelių ir (ar) greito eismo gatvių įrengimo padėties variantų. Apibendrinus gautus modeliavimo rezultatus ir atlikus jų analizę, sudaryta miesto aplinkkelių ir greito eismo gatvių vietos parinkimo metodika.

Trečiajame skyriuje aptarti pagrindiniai transporto tyrimų būdai, – išsiskiriantys prieinamumu ir minimalia kaina bei užtikrinantys pakankamą aprėptį ir tikslumą. Išnagrinėtos dviejų didžiausių Lietuvos miestų, – Vilniaus ir Kauno, susisiekimo sistemos, nustatyti jų pagrindiniai parametrai bei pritaikyta aplinkkelių ir greito eismo gatvių vietos parinkimo metodika.

Disertacijos tema paskelbtos penkios mokslinės publikacijos, iš kurių keturios referuojamuose duomenų bazės Clarivate Analytics (ISI Web of Science) recenzuojamuose mokslo žurnaluose. Atliktų tyrimų rezultatai paskelbti dvejose Lietuvos ir vienoje užsienio konferencijose.

Leidinio elektroninis variantas:

DOI: https://doi.org/10.20334/2019-036-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2019
ISBN:
978-609-476-194-2
Leidyklos nr.:
2019-036-M
Matmenys:
160×230
Puslapių skaičius:
150 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e