Pastatų energinio funkcionalumo vertinimas integruotame pastato projektavime

Vilūnė Lapinskienė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Šiuolaikinis projektavimo procesas neatsiejamas nuo naujų technologijų taikymo bei tampraus projekte dalyvaujančių grupių bendradarbiavimo. Todėl pagrindinis disertacijos tikslas – sudaryti pastato koncepcijos rengimo technologiją bei procedūrų seką, kurioje taikomi metodai ir priemonės leistų efektyviau rasti vartotojo pirminius reikalavimus ir projektavimo komandos gebėjimus suderinantį, energetiškai funkcionalų pastato koncepcijos projektinį sprendinį.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai ir šeši priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autorės paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas apžvelgti pastatų projektavimo procesui skirtą     mokslinę literatūrą. Čia aptariama pastatų projektavimo metodai, šiuolaikinės skaitmeninės projektavimo, modeliavimo ir optimizavimo priemonės, pasyvaus energijos taupymo projektavimo strategijos ir pastato apvalkalo skirtingų architektūrinių-konstrukcinių derinių efektyvumo didinimo keliai.

Antrajame skyriuje pateikta darbe sukurta pastato koncepcijos rengimo technologija ir detalizuojami joje naudojami metodai.

Trečiajame skyriuje pademonstruotas pastato koncepcijos rengimo technologijos taikymas energetinio funkcionalumo vertinimui bei palyginimas su įvykdytu realiu tradicinio projektavimo procesu.

Disertacijos tema paskelbti 8 moksliniai straipsniai: vienas – Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėse referuojamame leidinyje, turinčiame citavimo rodiklį, 3 –  tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics duomenų bazėje Proceedings, 2 – kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose, 2 – konferencijų pranešimų medžiagose. Disertacijos tema perskaityti 5 pranešimai tarptautinėse konferencijose Lietuvoje ir Rusijoje.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2019-029-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2019
ISBN:
978-609-476-186-7
Leidyklos nr.:
2019-029-M
Matmenys:
162×230
Puslapių skaičius:
148 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e