Šalies regionų darnios plėtros vertinimas

Dainora Gedvilaitė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjama šalies regionų darnios plėtros vertinimo problema. Mokslinės literatūros analizė atskleidė, kad iki šiol nepavyko rasti metodikos, kuri leistų įvertinti regiono plėtrą ir kiekybiniu, ir kokybiniu aspektu. Visos metodikos, skirtos esamos regionų plėtros būklės nustatymui, vertina tik kiekybinę plėtros pusę, neatsižvelgiant į kokybinę jos pusę.

Disertacijos tyrimo objektas –  regionų plėtra. Disertacijos tikslas – kiekybiškai įvertinti šalies regionų tvariai darnią plėtrą siekiant efektyvaus jų plėtros         valdymo. Buvo suformuluoti šie pagrindiniai uždaviniai: atlikti šalies regionų darnios plėtros vertinimui skirtos mokslinės literatūros analizę; sudaryti regionų tvariai darnios plėtros kiekybinio vertinimo metodiką; patikrinti pasiūlytą metodiką Lietuvos regionų pavyzdžiu.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autorės publikacijų disertacijos tema sąrašai bei aštuoni priedai.

Įvade aptariama tiriamojo darbo problema, atskleidžiamas darbo aktualumas, pateikiamas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, išryškinamas darbo mokslinis naujumas ir darbo rezultatų praktinė reikšmė, pateikiami ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos autorės publikacijos disertacijos tema ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas darnios plėtros aktualumo ir jos vertinimo klausimų analizei. Aprašyta regioninės politikos svarba šalies regionų plėtrai, pateikta tvariai darnios plėtros koncepcijos samprata bei darnios plėtros vertinimo analizė. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrasis darbo skyrius skirtas šalies regionų tvariai darnios plėtros vertinimo metodologijai. Pateikiama siūloma šalies regionų tvariai darnios plėtros vertinimo metodika, išsamiai aprašomi etapai ir veiksmų seka. Sudaryta metodika skirta nustatyti pasiektą šalies regionų tvariai darnios plėtros lygį. Trečiajame skyriuje yra praktiškai pritaikoma darbe siūloma šalies regionų tvariai darnios plėtros vertinimo metodika. Sukurtos metodikos praktinis pritaikomumas patikrinamas atliekant empirinį tyrimą Lietuvos regionų pavyzdžiu.

Disertacijos tema paskelbti 6 straipsniai: du – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics duomenų bazės leidinius, turinčius citavimo rodiklį, vienas – mokslo žurnale, Clarivate Analytics duomenų bazės leidinyje, neturinčiame citavimo rodiklio, vienas – kitų tarptautinių duomenų bazių leidininyje, du – recenzuojamose tarptautinių konferencijų medžiagose. Disertacijos tema perskaityti 4 pranešimai mokslinėse konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2019-020-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2019
ISBN:
978-609-476-177-5
Leidyklos nr.:
2019-020-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
132 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e