Aukštojo mokslo institucijų ekonominio poveikio ir efektyvumo vertinimas

Agnė Vaiciukevičiūtė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Aukštojo mokslo institucijos (AMI) turi potencialo daryti didelę įtaką šalies ekonomikai, tačiau, moksliniame lygmenyje trūksta priemonių kaip sistemiškai įvertinti AMI efektyvumą ir poveikį šalies ekonomikai bendroje sistemoje. AMI  ekonominė veikla yra integrali vietinės ekonomikos dalis ir todėl yra verta išsamaus mokslinio tyrinėjimo. Tyrimo metu paaiškėjo, kad yra būtina vertinti AMI veiklos efektyvumą ir daromą poveikį šalies ekonomikai tam, kad galima būtų išsamiau suprasti kokį poveikį AMI veikla sukuria šalies ekonomikai. Šios disertacijos tikslas yra sukurti modelį, leidžiantį įvertinti ekonominį AMI poveikį bei šių institucijų efektyvumą bendroje sistemoje.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, išvados ir septyni priedai. Pirmame skyriuje analizuojamas ekonominis AMI poveikis, atsižvelgiant į pačius aktualiausius teorinius modelius. Skyrius baigiamas kritine AMI ekonominio poveikio ir efektyvumo metodų analize.

Antrame skyriuje detaliau nagrinėjami pasiūlyti tiek AMI poveikio ekonomikai tiek efektyvumo vertinimo modeliai. Siūlomas integralus AMI ekonominio poveikio ir efektyvumo vertinimo modelis, kuris susideda iš dviejų dalių. AMI ekonominiam poveikiui vertinti pasirinktas sąnaudų-rezultatų modeliavimo metodas, o gautų rezulatų efektyvumui vertinti pasirinkta duomenų apgaubimo analizė (toliau – DAA). Antroje skyriaus dalyje pateikiamos prielaidos AMI ekonominio poveikio ir efektyvumo vertinimui, siūlant taikyti vieną integruotą modelį.

Trečiame skyriuje vertinant Lietuvos valstybinių universitetų poveikį ir efektyvumą šalies ekonomikai atliekamas empirinis tyrimas ir modelio aprobavimas. Pateikiama nuodugni modelio taikymo eiga vertinant Lietuvos AMI. Gauti rezultatai parodė, jog Lietuvos valstybiniai universitetai turi vieną didžiausių II tipo našumo koeficientų lyginant su kitais švietimo sistemos dalyviais. Rezultatai taip pat parodė, kad, didesni universitetai savo veiklą vykdo efektyviau.

Disertacijos pabaigoje pateikiamos šio tyrimo bendros išvados ir rekomendacijos tolimesniems tyrimams. Šios disertacijos rezultatai paskelbti keturiose publikacijose: 3 publikacijos tarptautiniu mastu pripažintose duomenų bazėse, 1 publikacija konferencijos medžiagoje.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2019-015-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2019
ISBN:
978-609-476-168-3
Leidyklos nr.:
2019-015-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
152 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
anglų
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e