Darbo apmokėjimo, užimtumo ir produktyvumo sąveika

Irena Danilevičienė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje vertinamas ryšys tarp darbo apmokėjimo, užimtumo ir produktyvumo bei teorinės ir praktinės produktyvumo vertinimo prielaidos. Tyrimo objektas yra ES šalių produktyvumas ir efektyvus jį lemiančių veiksnių valdymas, siekiant aukštesnio šalies konkurencingumo. Disertacijos tikslas – nustačius produktyvumui įtakos turinčius veiksnius, sukurti metodiką (koncepciją), kuri leistų kryptingai paskirstyti finansinius išteklius tarp produktyvumą veikiančių veiksnių siekiant aukštesnio konkurencingumo. Darbe sprendžiami pagrindiniai uždaviniai: analizuojami darbo apmokėjimo, užimtumo teoriniai aspektai; analizuojamas produktyvumas, jį lemiantys veiksniai bei jų įtaka konkurencingumui; ES šalių klasteriui formuojama finansinių išteklių paskirstymo metodika ir apibrėžiama produktyvumo įtaka šalies konkurencingumui.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, literatūros sąrašas, autorės publikacijų disertacijos tema sąrašas.

Įvade aptariama suformuluota darbo problema, apibrėžiamas darbo aktualumas, tyrimų objektas, pristatomas darbo tikslas ir uždaviniai, aptariama tyrimų metodika, atskleistas darbo mokslinis naujumas, pagrindžiama darbo praktinė reikšmė, įvardyti ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pagrindžiamas darbo praktinis aprobavimas ir pristatomos autorės publikacijos disertacijos tema.

Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Atskleidžiamos teorinės darbo apmokėjimo, užimtumo ir produktyvumo koncepcijos, darbo užmokesčio nustatymo teorijos, užimtumo formos ir įvertinama technologinės plėtros ir žmogiškųjų išteklių reikšmė konkurencingumui. Nagrinėjama darbo apmokėjimo, užimtumo ir produktyvumo sąveika bei įtaka konkurencingumui. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami uždaviniai.

Antrame skyriuje pateikta produktyvumo vertinimo metodika bei paaiškinama, kaip pasaulio konkurencingumo indekso ir visuminio produktyvumo veiksnio svarba bei Dikio-Fulerio bei Grangerio priklausomybės skaičiavimų rezultatai yra adekvataus portfelio metodikos pagrindas.

Trečiame skyriuje atliktas ES šalių klasterizavimas pagal darbo užmokesčio, bendrojo vidaus produkto ir kapitalo (gamybos priemonių) dydį, užimtumo lygį bei investicijų (į žinių įgijimą ir kompetencijas) kryptį. Taip pat atskleisti priežastiniai ryšiai tarp darbo užmokesčio, užimtumo, gamybos priemonių, žinių/kompetencijų ir produktyvumo bei suformuota finansinių išteklių paskirstymo metodika.

Disertacijos tema paskelbta 17 straipsnių: 8 straipsniai paskelbti recenzuojamuose mokslo žurnaluose, 9 – recenzuojamoje nacionalinės ir tarptautinės konferencijos medžiagoje. Disertacijos tema perskaityta 17 pranešimų konferencijose (4 jaunųjų mokslininkų konferencijoje, 2 nacionalinėje konferencijoje ir 11 tarptautinėse mokslo konferencijose).

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2019-014-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2019
ISBN:
978-609-476-167-6
Leidyklos nr.:
2019-014-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
160 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e