Konstrukcinio armuoto lengvojo betono lenkiamųjų elementų deformacijų analizės modelis

Deividas Rumšys

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamos trumpalaike apkrova veikiamų armuoto lengvojo betono lenkiamųjų elementų deformacijos. Sukurti konstrukcinio lengvojo betono mišiniai, kurie panaudoti eksperimentinių sijų gamyboje. Atlikus sijų eksperimentinius tyrimus ir pritaikius atvirkštinio uždavinio algoritmą, gautos tempiamojo armuoto lengvojo betono įtempių ir deformacijų diagramos. Išanalizavus gautas diagramas, pasiūlytas modifikuotas armuoto tempiamojo betono fizikinis modelis, kuriame įvertinama lengvojo užpildo įtaka. Pasiūlyta modelio atitiktis įvertinta atlikus kitų autorių paskelbtų eksperimentinių lengvojo betono sijų netiesinę skai-tinę analizę kompiuterine baigtinių elementų programa.

Pagrindinis disertacijos tikslas – pasiūlyti fizikinį modelį trumpalaike apk-rova veikiamų konstrukcinio armuoto lengvojo betono lenkiamųjų elementų įtempių ir deformacijų būviui analizuoti. Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: atliekama armuoto lengvojo betono fizikinių modelių apžvalga, parenkama lengvojo betono sudėtis, atliekami eksperimentiniai armuoto betono elementų tyrimai, nustatomos armuoto tempiamo betono įtempių ir deformacijų diagramos, pasiūlomas armuoto tempiamo betono fizikinis medžiagos modelis, atliekamas modelio adekvatumo vertinimas bei realaus dydžio konstrukcijų skaitinis modeliavimas.

Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autorius publikacijų disertacijos tema sąrašai bei trys priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai.

Pirmajame skyriuje atlikta literatūros analizė, kurioje pateikta lengvojo betono istorinė apžvalga ir pagrindinės savybės, fizikiniai medžiagos modeliai ir skaitiniai metodai.

Antrajame skyriuje pateiktas lengvojo betono sudėties parinkimas. Taip pat tyrinėjamas lengvojo betono ilgaamžiškumo klausimas.

Trečiajame skyriuje aprašomi atlikti armuoto lengvojo betono sijų eksperimentiniai tyrimai.

Ketvirtajame skyriuje pateikiamas lengvojo betono teorinis medžiagų modelio išvedimas ir jo adekvatumo įvertinimas skaitiniu metodu. Taip pat pateikiami natūralaus dydžio konstrukcijų skaitinio modeliavimo rezultatai.

Disertacijos tema paskelbti 8 straipsniai: vienas iš jų žurnale turinčiame citavimo rodiklį, du – konferencijų medžiagose, referuojamose Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniuose. Disertacijos tema skaityti 5 pranešimai tarptautinėse ir Lietuvos konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2019-019-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2019
ISBN:
978-609-476-172-0
Leidyklos nr.:
2019-019-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
174 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e