Vidutinių dažnių 5G belaidžių tinklų galios stiprintuvų tyrimas

Aleksandr Vasjanov

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamos 5G belaidžio ryšio sistemų efektyvumo didinimo problemos. Įvertinant tai, kad naujos kartos 5G belaidžio ryšio įranga bus įvairialytė bei mobili, numatomos daugiakanalio ryšio galimybės ir ženkliai išaugęs šios įrangos tankis, suformuluojama pagrindinė disertacijoje sprendžiama problema – nešiojamų vidutinių dažnių 5G belaidžio ryšio įrenginių KMOP galios stiprintuvo su suderinimo grandynais veikimo efektyvumo didinimas.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai bei trys priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojami darbo tikslai bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai bei disertacijos struktūra.

Pirmame skyriuje pateikiama išsami literatūros analizė, aprašomos naujausios belaidžio ryšio tinklų struktūros bei jų ypatumai, išskiriant galios stiprintuvo svarbą siųstuvo grandyne. Toliau pateikiama belaidžio ryšio galios stiprintuvų architektūrų bei pagrindinių parametrų analizė, literatūroje aptinkami impedansų suderinimo grandynų projektavimo metodai. Pirmasis skyrius užbaigiamas išskiriant pagrindines belaidžio ryšio galios stiprintuvų ir impedansų suderinimo grandynų projektavimo ir tyrimo kryptis.

Antrajame skyriuje analizuojamos impedansų suderinimo grandynų projektavimo metodikų tobulinimo kryptys. Išsamiai aprašoma pasiūlyta impedansų suderinimo grandynų, taikant sutelktųjų parametrų komponentus, metodika ir algoritmas, pateikiant ir paaiškinant panaudotas matematines išraiškas.

Trečiame skyriuje pateikiami suprojektuotų ir ištirtų galios stiprintuvų modeliavimo, eksperimentinių matavimų bei tyrimų rezultatai. Pateikiamos ir išsamiai aprašomos dvi Doherty architektūros galios stiprintuvų konfigūracijos. Pastarasis skyrius užbaigiamas visų suprojektuotų galios stiprintuvų modeliavimo ir eksperimentinių matavimo rezultatų palyginimu.

Šios disertacijos tyrimus apibendrina bendrosios išvados ir pateikiamas išsamus literatūros sąrašas bei penkių autoriaus publikacijų sąrašas disertacijos tema.

Disertacijos tema paskelbtos trys publikacijos moksliniuose žurnaluose, referuojamuose Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje, ir turinčiuose citavimo rodiklius, bei dvi publikacijos – konferencijų straipsnių rinkiniuose, iš kurių viena priskiriama Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės Conference Proceedings leidiniams, o antroji nereferuojamoje tarptautinės užsienio konferencijos medžiagoje. Disertacijos rezultatai buvo pristatyti devyniose konferencijose Lietuvoje ir užsienyje.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2019-017-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2019
ISBN:
978-609-476-171-3
Leidyklos nr.:
2019-017-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
164 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
anglų
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e