Termodinaminės analizės taikymas termohidrodinaminių kontūrų sistemoms

Karolis Januševičius

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje, naudojant taikomosios termodinaminės analizės metodus, nagrinėjamos termohidrodinaminių kontūrų sistemos efektyvumo didinimo problemos. Šio darbo tikslas – sukurti termohidrodinaminių kontūrų sistemos sezoninio termodinaminio efektyvumo nustatymo metodą ir suformuluoti metodiką siekiant sistemingai didinti sezoninį efektyvumą. Sukurto metodo ir metodikos taikymo sritis – tiriamoji veikla ir inžinerinė praktika – orientuota į tvarių energinių sistemų kūrimą, eksploataciją ir tobulinimą. Disertacijoje taip pat siekiama sumažinti atotrūkį tarp tiriamojoje mokslinėje ir inžinerinėje praktikoje naudojamų taikomosios termodinaminės analizės metodų.

Darbo tikslui pasiekti, sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: termodinaminės analizės taikymo problematikos identifikavimas, termodinaminio sezoninio efektyvumo (TSE) vertinimo metodo sudarymas, modeliavimui reikalingo detalumo lygio identifikavimas ir TSE tobulinimo metodikos sudarymas eliminuojant kritinius trukdžius.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir vienuolika priedų.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai.

Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai ir analizei. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje pateiktas termodinaminio sezoninio efektyvumo nustatymo metodas, skirtas apskaičiuoti specifinius efektyvumo atvejus, ir sezoninio efektyvumo gerinimo metodika.

Trečiajame skyriuje pateikiama tiriamos sistemos analizės pavyzdys, iliustruojantis TSE nustatymo ir jo tobulinimo metodų funkcionalumą.

Disertacijos tema paskelbti 9 straipsniai: 2 – Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėse referuojamuose leidiniuose, turinčiuose citavimo rodiklį (Martinaitis et al. 2017, Januševičius et. al 2019), 1 – tarptautinių konferencijų leidiniuose, referuojamuose Clarivate Analytics duomenų bazėje Proceedings (Januševičius et al. 2014a). 6 – kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose (Januševičius et al. 2016; Januševičius et al. 2015; Januševičius, Streckienė 2015; Januševičius, Streckienė 2013; Bielskus et al. 2013). 2 – konferencijų pranešimų medžiagoje (Januševičius et al. 2014a, Januševičius et al. 2014b). Disertacijos tema perskaityti 3 pranešimai tarptautinėse konferencijose Lietuvoje, Latvijoje ir Jungtinėje Karalystėje.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2019-018-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2019
ISBN:
978-609-476-170-6
Leidyklos nr.:
2019-018-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
178 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e