Inovacijos ir tarptautiškumas plėtojant aukštųjų technologijų sektorių

Eigirdas Žemaitis

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjama aukštųjų technologijų sektoriaus plėtros problematika inovacijų ir tarptautiškumo procesų sąveikos sąlygomis. Tyrimų objektas – aukštųjų technologijų sektoriaus plėtotės procesai, grindžiami kryptinga inovacijų inicijavimo, kūrimo ir vystymo bei tarptautiškumo reiškinių sinergija.

Disertacijos tikslas – parengti ir empiriškai patvirtinti teorinę koncepciją, skirtą integruotai valdyti inovacijas ir plėtoti tarptautiškumą bei taikytiną aukštųjų technologijų plėtros viešosios paramos sistemoms kurti ir įgyvendinti.

Darbe sprendžiami pagrindiniai uždaviniai yra siejami su aukštųjų technologijų sektoriaus plėtros skatinimu, panaudojant viešosios inovacijų paramos sistemą. Išnagrinėjus mokslinę literatūrą, siekiama apibendrinti pagrindinius požiūrius apie inovacinės veiklos kompleksiškumą ir tarptautiškumo specifiką, darančią įtaką aukštųjų technologijų plėtrai. Empiriniais tyrimais nustatyti pagrindiniai aukštųjų technologijų sektoriaus inovacinės veiklos principai ir tarptautiškumo reiškiniai, kurie daro poveikį aukštųjų technologijų inovacijų sklaidai globaliu mastu. Parengta sektoriaus kryptingo plėtojimo metodika, atsižvelgiant į atvirų inovacijų teoriją. Tolesniame etape siekiama empiriniais tyrimais aprobuoti parengtą integruotą koncepciją praktikoje ir parengti kryptingos aukštųjų technologijų sektoriaus plėtros rekomendacijas.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir 12 priedų.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, pristatoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pateikiamos autoriaus paskelbtos publikacijos disertacijos tema, pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas literatūros apžvalgai. Jame pateikiama teorinė studija, skirta atvirų inovacijų teorijoms ir tarptautiškumo reiškiniams. Analizuojamos teorinės prielaidos aukštųjų technologijų sektoriaus plėtrai.

Antrajame skyriuje pateikiama aukštųjų technologijų sektoriaus plėtrai skirta teorinė koncepcija ir jos taikymo prielaidos bei tolesnių tyrimų metodika.

Trečiajame skyriuje pateikiami empiriniai tyrimai, skirti aukštųjų technologijų sektoriaus ekonominės raidos tendencijų analizei, inovacijų ir tarptautiškumo veiksnių, darančių poveikį aukštųjų technologijų sektoriaus plėtrai, nustatymui.

Disertacijos tema paskelbti aštuoni straipsniai, perskaityti septyni pranešimai Lietuvos ir kitų šalių konferencijose.

Leidinio elektroninis variantas:

DOI: https://doi.org/10.20334/2019-002-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

ISBN:
978-609-476-142-3
Leidyklos nr.:
2019-002-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
158 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e