Atominių jėgų mikroskopo jutiklio mechaninės struktūros modeliavimas ir dinaminių charakteristikų tyrimas

Andrius Dzedzickis

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjama atominių jėgų mikroskopo greitaveikos problema. Pagrindinis tyrimo objektas yra atominių jėgų mikroskopo mechaninio jutiklio dinaminiai procesai. Pagrindinis disertacijos tikslas – ištirti atominių jėgų mikroskopo (AFM) sistemą, sudarant teorinius ir eksperimentinius dinaminių savybių valdymo modelius, kurie leistų keisti atominių jėgų mikroskopo jutiklio dinamines savybes nekeičiant jo konstrukcijos. Darbe sprendžiami keli pagrindiniai uždaviniai: pasiūlomas metodas, leidžiantis padidinti atominių jėgų mikroskopo greitaveiką, sudaromas matematinis modelis skirtas teoriškai įvertinti siūlomo metodo efektyvumą ir parinkti tinkamus valdymo sistemos parametrus. Pasiūlyto AFM greitaveikos didinimo metodo efektyvumas bei sukurto modelio adekvatumas patikrinami eksperimentiniais tyrimais. Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai. Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra. Pirmasis skyrius skirtas literatūros analizei. Jame pateikta atominių jėgų mikroskopų, jų darbo režimų bei nagrinėjamoje srityje atliktų mokslinių tyrimų analizė. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai. Antrajame skyriuje pateiktas atominių jėgų mikroskopo jutiklio mechaninės struktūros matematinis modelis. Pateikiami baigtinių elementų metodu atlikti aerodinaminės jėgos poveikio jutikliui tyrimai bei pagal siūlomą metodą modifikuoto atominių jėgų mikroskopo jutiklio modeliavimo rezultatai. Trečiajame skyriuje pateikiami eksperimentinių tyrimų rezultatai, leidžiantys įvertinti siūlomo greitaveikos didinimo metodo efektyvumą ir taikymo galimybes. Disertacijos tema paskelbti septyni straipsniai: du – žurnaluose, įtrauktose į Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazę, vienas – konferencijų medžiagoje, referuotoje Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėje, keturi – kitų tarptautinių duomenų bazių žurnaluose. Disertacijos tema perskaityti keturi pranešimai tarptautinėse konferencijose.

Leidinio elektroninis variantas:

DOI: https://doi.org/10.20334/2019-003-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2019
ISBN:
978-609-476-155-3
Leidyklos nr.:
2019-003-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
122 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e