Saugaus ir sveiko būsto didžiųjų duomenų analitinė-rekomendacinė sistema

Arūnė Binkytė

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamos saugaus ir sveiko būsto valdymo problemos. Pagrindinis tyrimo objektas – saugaus ir sveiko būsto valdymas mikro-, mezo- ir mak-rolygmens aplinkose, siekiant jį išlaikyti saugų ir sveiką, atsižvelgiant į suinteresuotų grupių poreikius. Disertacijos tikslas – sukurti integruotą saugaus ir sveiko būsto didžiųjų duomenų analitinę-rekomendacinę sistemą, leidžiančią suinteresuotoms grupėms valdyti saugų ir sveiką būstą.

Darbe sprendžiami šie uždaviniai: išanalizavus pažangiausią pasaulinę patirtį, nustatyti metodus, skirtus integruotai saugaus ir sveiko būsto didžiųjų duomenų analizei bei tyrimų patikimumo vertinimui atlikti, remiantis atlikta literatūros analize sukurti integruotą saugaus ir sveiko būsto didžiųjų duomenų analitinę-rekomendacinę sistemą.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai ir 14 priedų. Įvadiniame skyriuje formuluojama problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas teorinei analizei. Jame nurodyta pagrindinių sąvokų ir sprendimo priėmimo svarba įgyvendinant viešąją politiką, pristatyta didžiųjų duomenų analitikos, rekomendacinių sistemų svarba, pateikta vertinimo metodų ir sistemų analizė, taip pat analizuojamas būsto gyvavimo ciklo procesas ir jo vertinimas. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos už-daviniai. Antrajame skyriuje sudaromi kriterijų rinkiniai, analizuojami disertacijoje taikomi metodai, skirti integruotai sistemai kurti, sudaromas saugaus ir sveiko būsto didžiųjų duomenų koncepcinis vertinimo modelis. Trečiajame skyriuje aprašoma sukurta integruota saugaus ir sveiko būsto didžiųjų duomenų analitinė-rekomendacinė sistema. Pateikiami šios sistemos praktiniai taikymai.

Disertacijos tema paskelbti devyni straipsniai ir perskaityti keturi pranešimai Lietuvos ir kitų šalių konferencijose.

Leidinio elektroninis variantas:

DOI: https://doi.org/10.20334/2018-033-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2018
ISBN:
978-609-476-120-1
Leidyklos nr.:
2018-033-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
180 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e