Bėgių tipo atvirojo kanalo elektromagnetinės svaidyklės magnetomechaninio efekto tyrimas

Justinas Račkauskas

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamos elektromagnetinių svaidyklių elektromagnetinės savybės ir jų poveikis mechaninei konstrukcijai. Pagrindinis tyrimo objektas dviejų bėgių tipo atvirojo kanalo elektromagnetinės svaidyklės. Disertacijos tikslas – ištirti elektromagnetinių jėgų pasiskirstymą elektromagnetinės svaidyklės bėgyje ir šių jėgų įtaką elektromagnetinės svaidyklės konstrukcijai.

Darbe sprendžiami penki uždaviniai pateikiantys elektromagnetinės svaidyklės elgseną veikimo metu. Pirmas uždavinys uždavinys apima literatūros apžvalgą. Kiti du uždaviniai suformuluoti siekiant apskaičiuoti elektromagnetinių jėgų pasiskirstymą visame elektromagnetinės svaidyklės bėgio tūryje. Paskutiniai du uždaviniai skirti ištirti skirtingai pasiskirsčiusių tūryje jėgų poveikį elektromagnetinės svaidyklės konstrukcijai.

Disertaciją sudaro įvadas, keturi skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai, santrauka lietuvių kalba ir 5 priedai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, pristatomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas bei uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas literatūros analizei. Pateikiama trumpa apžvalga apie elektromagnetinių svaidyklių pritaikymą ir vystymo istoriją. Apžvalgoje pristatyti elektromagnetinių svaidyklių tyrimų aspektai ir metodikos. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje pateikta elektromagnetinės svaidyklės konstrukcija ir parametrai, kurios pagrindu buvo kuriamas elektromagnetinis ir mechaninai modeliai. Pristatoma kiekvienos metodikos matematinis modelis ir modelio kraštinės sąlygos. Skyriaus pabaigoje pateikiamos skyriaus išvados.

Trečiajame ir ketvirtajame skyriuose pateikiami elektromagnetinio ir mechaninio modeliavimo rezultatai. Aprašoma priklausomybė tarp elektromagnetinio ir mechaninio uždavinių. Abiejų skyrių pabaigoje pateikiamos išvados.

Disertacijos tema paskelbtos 7 publikacijos: 4 – mokslo žurnaluose, įtrauktuose į Clarivate Analytics Web of Science sąrašą, vienas – konferencijos leidinyje, referuotame Clarivate Analytics Web of Science Proceedings duomenų bazėje, du – recenzuojamose tarptautinių konferencijų leidiniuose. Disertacijos tema perskaityti 4 pranešimai Lietuvos bei kitų šalių konferencijose.

Leidinio elektroninis variantas:

DOI: https://doi.org/10.20334/2018-037-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2018
ISBN:
978-609-476-121-8
Leidyklos nr.:
2018-037-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
114 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
anglų
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e