Jūros aplinkos poveikis hidrotechninio betono ilgaamžiškumui

Ramunė Lebedeva

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje išanalizuotos Baltijos jūros aplinkoje esančių konstrukcijų hidro- techninio betono naudojimo sąlygos, Baltijos jūros vandens bei užšaldymo ir atšildymo ciklų ir chloridų difuzijos veikiamo betono irimo priežastys. Eksperi- mentiniais tyrimais nustatyta mineralinių priedų (aukštakrosnių šlako, klinties, akmens anglies deginimo pelenų, SiO2 mikrodulkių) įtaka hidrotechninio betono savybėms bei tvarumui veikiant Baltijos jūros vandens cheminės sudėties tirpa- lais bei užšaldymo ir atšildymo ciklais. Ištirtos ir įvertintos Baltijos jūros aplin- kos sąlygos Klaipėdos uosto akvatorijoje ir jų poveikis naudojamam hidrotech- niniam betonui su skirtingais cementais, mineraliniais priedais ir stambiaisiais užpildais. Atlikus įvairių veiksnių (sorbcijos ir desorbcijos, chloridų difuzijos, užšaldymo ir atšildymo ciklų) poveikio hidrotechnikos statinių betonui analizę, sudaryta hidrotechninio betono ilgaamžiškumo bandymo metodika.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir disertacijos autorės publikacijų sąrašai.

Įvadiniame skyriuje aptariama tiriamoji problema, darbo aktualumas, aprašomas tyrimų objektas, formuluojamas darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika ir jos metodologija, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pristatomos disertacijos tema autorės paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose, seminaruose bei disertacijos struktūra.

Pirmasis skyrius skirtas literatūros analizei. Atliktoje literatūros analizėje aprašytos jūros uosto statinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų naudojimo sąlygos, hidrotechninio betono irimo procesai dėl cikliško užšaldymo ir atšildymo bei druskų poveikio, jūros vandens įtaka betono koroziniams procesams, mineralinių priedų įtaka hidrotechninio betono ilgaamžiškumui bei chloridų difuzijos procesai hidrotechniniame betone.

Antrajame skyriuje aprašytos tyrimams naudotos medžiagos ir jų savybės, betono mišinių sudėtys, taikyti tyrimų metodai ir naudota įranga, bandinių paruošimo, kietinimo ir tyrimų metodikos.

Trečiajame disertacijos skyriuje pateikti atliktų tyrimų rezultatai: Baltijos jūros aplinkoje eksploatuotų konstrukcijų pažaidų analizė ir ilgą laiką naudoto betono stiprumo charakteristikos ir druskų kiekis jame, aktyviųjų mineralinių priedų poveikis hidrotechninio betono savybėms, jo sorbcinėms charak- teristikoms, chloridų difuzijai ir ilgaamžiškumui.

Iš gautų rezultatų suformuluotos bendrosios išvados ir parengta betono atsparumo Baltijos jūros aplinkos poveikiui bandymo metodika.

Leidinio elektroninis variantas:

DOI: https://doi.org/10.20334/2018-029-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2018
ISBN:
978-609-476-116-4
Leidyklos nr.:
2018-029-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
170 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e