Platus plieninių konstrukcijų tvermės norminimas. LVS3/Large valorisation on sustainability of steel structures

Audronis Kazimieras Kvedaras, Antanas Šapalas, Gintas Šaučiuvėnas, Žygimantas Blaževičius

Background document

Quantity

Description

Leidinys lietuvių kalba parengtas VGTU Statybos fakulteto mokslo laboratorijos „Kompozitas“ mokslininkų, vykdančių projektą (RFS2-CT-2013-00016) „Platus plieninių konstrukcijų tvermės norminimas“ LVS3, iš dalies finansuotą Europos Komisijos Anglies ir plieno mokslo tyrimų fondo. Projektas tikslas – skleisti per pastaruosius metus įgytas žinias apie aplinkos poveikio plieniniams ir kompozitiniams pastatams vertinimą 19-oje LVS3 projekte dalyvavusių šalių. Per paskutinį dešimtmetį buvo finansuota daug mokslo tiriamųjų projektų, skirtų plieninių pastatų šiluminiam veiksmingumui sukurti, jų liekamąjį visuotinį aplinkos poveikį didinantiems būdams, sistemoms ir gaminiams. Naujajame pastatų aplinkosauginio vertinimo standarte EN 15978 atsižvelgiama į tai, kad plienas gali būti kartotinai naudojama medžiaga. Vykdant šį projektą visos įgytos žinios apibendrintos įvairiuose dokumentuose (visų pirma tokiuose standartu EN15978 grindžiamuose dokumentuose: „Pagrindžiamajame“, „Projektavimo vadove“, „Pavyzdžių tyrimuose“ ir „Vartotojui patogioje programinėje įrangoje“). Visos šios ugdymo ir mokymo paramos priemonės išverstos į įvairias Europos kalbas ir skleidžiamos Europoje organizuojamuose seminaruose. Šis leidinys – Lietuvai skirtas „Pagrindžiamasis dokumentas“. Leidiniu gali naudotis statybos ir pastatų priežiūros inžinieriai, statybos specialybių studentai. Leidinyje yra 45 numeruotos lentelės, 39 numeruoti paveikslai, 54 literatūros šaltiniai. Yra užtikrintas šio leidinio vientisumas, kokybė ir pateikiama informacija, tačiau jokios atsakomybės dėl žalos, padarytos turtui ar asmenims naudojantis šiuo leidiniu ir jame pateikta informacija, neprisiima nei projekto partneriai, nei leidėjas. Kopijuoti nekomerciniais tikslais leidžiama su sąlyga, kad šaltinis yra pripažintas ir apie tai pranešta projekto koordinatoriui. Norint viešai platinti šį leidinį kitais šaltiniais nei dokumente nurodytose svetainėse, reikalingas išankstinis projekto partnerių leidimas. Prašymai turi būti adresuojami projekto koordinatoriui: ARCELORMITTAL BELVAL & DIFFERANGE S.A., Rue de Luxembourg 66, Esch-sur- Alzette, Luxembourg. Šis dokumentas susijęs su žinių sklaidos projektu (RFS2-CT-2013-00016) „LVS3 – Platus plieninių konstrukcijų tvermės norminimas / Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures“, kurį iš dalies finansuoja Europos Bendrijos Anglies ir plieno mokslo tyrimų fondas (RFCS).

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.3846/1520-S

Book details

Data sheet

Year:
2014
ISBN:
978-609-457-745-1
eISBN:
978-609-457-744-4
Imprint No:
1520-S
Dimensions:
205x290 mm
Pages:
94 p.
Cover:
Softcover
Language:
Lithuanian
Attachments
Download
Content/Turinys_1520_S

Download (1.07M)
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook