Transporto priemonių dinamika

Marijonas Bogdevičius

Study book (in Lithuanian)

Request print edition here

Quantity

Description

Knygoje pateikta transporto priemonių klasifikavimas, pagrindinės sąvokos ir apibrėžimai bei transporto priemonių istorijos fragmentai, trumpai supažindinama su Lietuvos ir pasaulio automobilių inžinierių organizacijomis bei studentų galimybėmis įsijungti į šių organizacijų veiklas. Pagrindinis dėmesys skiriamas transporto priemonių judėjimo tyrimų metodams, dinaminių modelių generavimui bei judėjimo lygčių išvedimo metodams, kurių žinojimas yra būtinas, norint įgyti išsamias žinias apie transporto priemonių judėjimo dėsningumus. Nemažas dėmesys skiriamas sausumos transporto kelių charakteristikoms, jų nustatymo metodams, komfortabilumo problemoms. Išsamiai išdėstomi šiuolaikiniai automobilio rato ir kelio sąveikos tyrimo metodai, pateikti šios sąveikos tyrimų rezultatai. Supažindinama su geležinkelio aširačio sąveikos su bėgiu tyrimo metodai, pateikti šios sąveikos tyrimų rezultatai.

Knyga skirta transporto inžinerijos specialistams, bakalaurantams, magistrantams bei doktorantams. Ji gali būti naudinga ir kitų sričių specialistams.

Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Transporto inžinerijos, Biomechanikos ir Aviacinės mechanikos inžinerijos projektą „Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023, Finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.3846/1393-S

Book details

Data sheet

Year:
2012
ISBN:
978-609-457-296-8
Imprint No:
1393-S
Pages:
205 p.
Language:
Lithuanian
Attachments
Download
Content/Turinys_1393_S

Download (1.11M)
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook