β-galaktozidazė – pieno cukrų hidrolizuojantis fermentas

Jolanta Sereikaitė

Study book

Quantity

Description

Mokomoji knyga sudaryta iš teorinės dalies ir praktinių darbų laboratorijoje aprašymo.

Pirmojoje dalyje glaustai pateikiama informacija apie fermentą β-galaktozidazę, jos šaltinius, fizikines ir chemines savybes, panaudojimą pramonėje ir mokslo laboratorijose.

Antrojoje dalyje aprašomi praktiniai darbai laboratorijoje – β-galaktozidazės specifinio aktyvumo ir kinetinių konstantų nustatymas, imobilizacija, tirpaus ir imobilizuoto fermento pH ir temperatūrinio optimumo nustatymas.

Knyga skirta VGTU studentams, studijuojantiems pagal bioinžinerijos studijų programas, klausantiems enzimologijos kursą ir atliekantiems laboratorinius darbus.

Electronic version of the book:

DOIhttps://doi.org/10.3846/933-S

Book details

Data sheet

Year:
2007
eISBN:
978-9955-28-097-2
Imprint No:
933-S
Pages:
27 p.
Language:
Lithuanian
Attachments
Download
Content/Turinys_0933_S

Download (29.73k)
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook