Mineralinių priedų poveikis betono atsparumui šarminei korozijai

Aurimas Rutkauskas

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Betono šarminė korozija (BŠK) – viena pavojingiausių betono cheminės korozijos rūšių, kuri lėtai, bet negrįžtamai pažeidžia betonines konstrukcijas. Šarminės korozijos procesai gali sukelti atskirų betoninių konstrukcijų paviršiaus pleišėjimą, išskilinėjimą ir betono suirimą. Viena iš galimybių, siekiant sulėtinti ir sustabdyti šarminę koroziją – betono sudėties modifikavimas mineraliniais ar cheminiais priedais.

Šio darbo tikslas – ištirti aktyviųjų mineralinių priedų poveikį betono šarminei korozijai naudojant užterštus reaktyviosiomis dalelėmis užpildus, pasiūlyti rekomendacijas, kaip ją mažinti (arba išvengti).

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus mokslinių publikacijų disertacijos tema sąrašai.

Įvadiniame skyriuje formuluojama problema, darbo aktualumas, darbo tikslas ir uždaviniai, aprašoma tyrimų metodika, darbo mokslinis naujumas, darbo rezultatų praktinė reikšmė, ginamieji teiginiai. Įvado pabaigoje pateikiamos disertacijos tema autoriaus paskelbtos publikacijos ir pranešimai konferencijose bei disertacijos struktūra.

Pirmajame skyriuje pateikta literatūros analizė. Analizuojamas betono šarminės korozijos mechanizmas ir sąlygos, aptartos ir aprašytos taikomos metodikos betono šarminei korozijai vertinti. Išsamiai aprašyti naudoti mineraliniai priedai, išanalizuotas jų poveikis betono savybėms eksploatuojant konstrukcijas šarminėje aplinkoje. Skyriaus pabaigoje formuluojamos išvados ir tikslinami disertacijos uždaviniai.

Antrajame skyriuje aprašytos tyrimams naudotos medžiagos ir jų pagrindinės charakteristikos. Pateiktos betono mišinių sudėtys, aprašytas betono bandinių formavimas. Išanalizuoti tyrimų metodai ir laboratorinė įranga.

Trečiajame skyriuje analizuojamos mineralinių priedų savybės, betono fizikinės ir mechaninės savybės, pateikiami šarminės aplinkos sukeltos betono bandinių plėtros tyrimai, aprašomi mineralinių priedų ir jų kiekio poveikiai betono savybėms ir atsparumui šarminei korozijai.

Disertacijos tema paskelbti šeši moksliniai straipsniai ir perskaityti penki pranešimai Lietuvos bei kitų šalių konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2018-046-M

Detaliau
VGTU leidykla "Technika"

Charakteristikos

Metai:
2018
ISBN:
978-609-476-136-2
Leidyklos nr.:
2018-046-M
Matmenys:
167x235 mm
Puslapių skaičius:
144 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e