Statybinės biokompozitinės plokštės iš pluoštinių kanapių spalių kūrimas ir tyrimai

Arūnas Kremensas

Daktaro disertacija

Disertacijos neparduodamos

Kiekis

Aprašymas

Disertacijoje nagrinėjamos biokompozitinių plokščių, pagamintų panaudojus pluoštinių kanapių spalius kaip užpildą, savybės.

Norint sukurti šio tipo biokompozitines plokštes iš pluoštinių kanapių spalių užpildo, parenkamas organinis rišiklis, tiriamos biokompozitinių plokščių fizikinės-mechaninės savybės bei priedų (hidrofobizatoriaus, antipirenų) poveikis medžiagos struktūrai, trumpalaikei vandens sugerčiai, storio išbrinkiui, degumui. Pluoštinių kanapių spalių panaudojimas biokompozitinių plokščių gamybai leistų efektyviai panaudoti kanapių pluošto atskyrimo metu susidarančias sumedėjusias stiebo atliekas, sumažinant iškastinių gamtinių išteklių poreikį, taip supaprastinant medžiagų utilizavimo problemą naudojimo ciklo pabaigoje, bei sumažintų neigiamą poveikį aplinkai ir žmogaus sveikatai.

Disertaciją sudaro įvadas, trys skyriai, bendrosios išvados, naudotos literatūros ir autoriaus publikacijų disertacijos tema sąrašai.

Pirmajame skyriuje pateikiama literatūros analizė. Joje pateikta informacija apie pluoštinių kanapių klasifikaciją, augalo sandarą ir morfologiją, perdirbimą, panaudojimo galimybes pramonėje. Apžvelgti moksliniai tyrimai, kuriuose nagrinėjamos pluoštinių kanapių spalių ir iš jų, su skirtingomis rišamosiomis medžiagomis, suformuotų kompozitų fizikinės-mechaninės savybės bei struktūra. Skyriaus pabaigoje suformuluotos išvados.

Antrajame skyriuje aprašytos tyrimams naudotos medžiagos, pateikta biokompozitinių plokščių gamybos technologija, aprašytos tyrimams naudotos metodikos ir įranga.

Trečiajame skyriuje pateikti po pluošto atskyrimo proceso gautos nefrakcionuotos ir susmulkintos pluoštinių kanapių spalių žaliavos granuliometrijos tyrimai, skirtingų frakcijų pluoštinių kanapių spalių tankio, vandens sugerties ir struktūros tyrimai. Ištirtos biokompozitinių plokščių, suformuotų panaudojus skirtingas pluoštinių kanapių spalių užpildo frakcijas ir rišiklio kiekį, fizikinėsmechaninės savybės ir struktūra. Pagal gautus rezultatus parinkta optimali biokompozitinės plokštės sudėtis bei ištirtas hidrofobizuojančių ir degumą mažinančių priedų poveikis biokompozitinės plokštės struktūrai bei fizikinėms-mechaninėms savybėms.

Disertacijos tema paskelbti keturi straipsniai: vienas – mokslo žurnale, įtrauktame į Clarivate Analytics Web of Science leidinių sąrašą, turinčiame citavimo indeksą, vienas – Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazės „Conference Proceedings“ leidinyje, du – kitų tarptautinių duomenų bazių leidiniuose. Disertacijos tema perskaityti penki pranešimai nacionalinėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose.

Skaityti leidinio elektroninį variantą:

DOI: https://doi.org/10.20334/2018-050-M

Detaliau

Charakteristikos

Metai:
2018
ISBN:
978-609-476-141-6
Leidyklos nr.:
2018-050-M
Matmenys:
145×205 mm
Puslapių skaičius:
140 p.
Viršelis:
minkštas
Kalba:
lietuvių
16 kitos knygos toje pačioje kategorijoje:

Sekite mus Facebook'e