Statinių eksploatavimas ir atnaujinimas

Leonas Ustinovičius, Gintautas Ambrasas, Jurgita Alchimovienė, Česlovas Ignatavičius, Tatjana Vilutienė

Study book

Quantity

Description

Leidinyje aptariami atskirų pastatų ir gyvenamųjų teritorijų atnaujinimo (modernizavimo) tikslai, aptariamos darnaus gyvenamųjų teritorijų atnaujinimo problemos ir sprendžiami uždaviniai, pateikiama konkrečių pavyzdžių.

Apžvelgiami reikalavimai naujiems pastatams, esamų daugiabučių pastatų būklės ir modernizavimo poreikio įvertinimo klausimai, užsienio šalių patirtis. Aptariama modernizavimo darbų planavimo, organizavimo ir finansavimo specifika, energetinio efektyvumo užtikrinimo priemonės.

Nemažas dėmesys skirtas modernizavimo projektų vertinimui darnos aspektu. Pateikiami dažniausiai pasaulyje taikomi pastatų darnumo vertinimo metodai, taip pat Lietuvos daugiabučių namų darnumo vertinimo metodas, paremtas BREEAM metodika.

Suprasdami šiuolaikines darnios statybos ir pastatų atnaujinimo tendencijas autoriai aptaria atsinaujinančius energijos šaltinius, modernias pastatų koncepcijas ir jų panaudojimo atnaujinimo projektuose galimybes. Didelis dėmesys leidinyje skirtas kvartalų ir gyvenamųjų rajonų kompleksiniam modernizavimui, aprašomi įdomiausi įgyvendinti projektai.

Įvertindami analizuojamų problemų sprendimų gausą, autoriai siūlo efektyvaus varianto parinkimui taikyti daugiakriterinio vertinimo metodus.

Leidinys parengtas ir išleistas už Europos socialinio fondo lėšas vykdant projektą „Transporto ir civilinės inžinerijos sektorių mokslo, verslo ir studijų integralumo didinimas (TRANCIV)“, VP1-2.2-ŠMM-09-V-01-008.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.3846/1415-S

Book details

Data sheet

Year:
2012
ISBN:
978-609-457-350-7
eISBN:
978-609-457-385-9
Imprint No:
1415-S
Dimensions:
145×205 mm
Pages:
232 p.
Cover:
Softcover
Language:
Lithuanian
Attachments
Download
Content/Turinys_1415_S

Download (782.97k)
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook