Žmogiškasis faktorius aviacinėje technikoje

Vincas Šnirpūnas

Study book (in Lithuanian)

Request print edition here

Quantity

Description

Šis leidinys aprašo bendras žinias apie žmogiškuosius veiksnius orlaivių techninės priežiūros personalui, žmogaus galimybes ir jų ribas, žmogaus veiklą įtakojantys veiksnius, aplinkos įtaka užduoties atlikimui, komunikacijos efektyvumą, žmogaus klaidas ir pavojus darbo vietoje. Su šia medžiaga privalu susipažinti ir jos principų laikytis visam orlaivių techninę priežiūrą atliekančiam personalui.

Leidinys parengtas ir išleistas už Europos struktūrinių fondų lėšas, jomis finansuojant VGTU Transporto inžinerijos, Biomechanikos ir Aviacinės mechanikos inžinerijos projektą „Studijų programų atnaujinimas pagal ES reikalavimus, gerinant studijų kokybę ir taikant inovatyvius studijų metodus“ pagal Lietuvos 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-07-K priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto kodas Nr. VP1-2.2-ŠMM 07-K-01-023, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-023.

Electronic version of the book:

DOI: https://doi.org/10.3846/1390-S

Book details

Data sheet

Year:
2012
eISBN:
978-609-457-287-6
Imprint No:
1390-S
Pages:
79 p.
Language:
Lithuanian
Attachments
Download
Content/Turinys_1390_S

Download (1.24M)
16 other books in the same category:

Follow us on Facebook